FOTO: Radio Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), sazivam XX. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 7. rujna 2018. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa XIX. sjednice Općinskog vijeća,

2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Odluke o novčanoj potpori studentima općine Ljubuški u akademskoj 2018./19.godini,

4. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola općine Ljubuški ispred predstavnika Osnivača Općine Ljubuški,

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostale vodotoke na području općine Ljubuški,

6. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za korištenje Gradskog stadiona Babovac,

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dodjeljivanje prostorija na Gradskom stadionu „Babovac“ bez naknade Klubu borilačkih vještina Ljubuški,

8. Prijedlog Odluke o građevnom zemljištu,

9. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

10. Prijedlog sporazuma o suradnji i prijateljstvu općine Ljubuški i grada Trilja,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić