Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 20. sjednicu u srijedu, 28. 11. 2018., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća;

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Širokog Brijega za 2018. godinu;

3. Nacrt Proračuna Grada Širokog Brijega za 2019. godinu;

4. Prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Širokog Brijega za razdoblje od 2012. godine do 2032. godine;

5. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2018./19. godini;

6. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju;

7. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu;

8. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o prijenosu nekretnina;

9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine Službi za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke;

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u svrhu izgradnje poslovnog objekta;

11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:

a) Josipa Bubala sina Branimira iz Turčinovića,
b) Josipa Naletilića sina Bože iz Gornjeg Crnča,
c) Tonija Solde sina Anđelka iz Širokog Brijega,
d) Mirka Novaka sina Stanka iz Uzarića,
e) Marka Galića sina Vinka iz Buhova,
f) Vinka Čerkeza sina Dragice iz Buhova,
g) Marinka Zeljke sina Bože iz Donjeg Crnča;

12. Informacija o stanju prometne infrastrukture, o kanalizaciji i pročistaču, stanju vodoopskrbe, aktivnostima na području Duhanske stanice, groblju Sajmište, gornjem toku rijeke Lištice i vrela Borak, Regulacionom planu uz donji dio toka rijeke Lištice i bujice Ugrovača;

13. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg