NAJAVA: 15. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, u ponedjeljak 25. travnja

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), saziva se 15. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 25. travnja 2016. godine, s početkom rada u 10 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju je predložen slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. redovne 13. i 14. izvanredne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2. Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjem školstvu,

3. Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom školstvu,

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, (skraćeni postupak),

5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju, (skraćeni postupak),

6. Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu od 1. Siječnja 2015.godine do 31. prosinca 2015. godine,

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačkeza 2016. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Predsjednik Skupštine
Ante Mišetić