Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 15. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u srijedu 11. ožujka 2020. godine, s početkom rada u 11:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju je predlažen slijedeći:

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( skraćeni postupak), POGLEDAJ…

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, POGLEDAJ…

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak), POGLEDAJ…

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj – ožujak 2020. godine. POGLEDAJ…

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić