NAJAVA: 14. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (Sl. glasnik općine Ljubuški, br. 4/08) saziva se XIV. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški za 25. siječnja 2018.godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati i predložen je slijedeći;

Dnevni red

1.) Usvajanje zapisnika s XIII. sjednice Općinskog vijeća

2.) Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo)

3.) Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ljubuški za 2018. godinu,

4.) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ljubuški za 2017. godinu

5.) Prijedlog Odluke o sudužništvu za kreditno zaduženje,

6.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obilježavanju značajnijih datuma iz Domovinskog rata,

7.) Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na uvođenje novih struka – zanimanja,

8.) Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija, garaža i stambenih prostorija kojima raspolaže Općina Ljubuški

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški

Predsjednik Tihomir Kvesić