Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 14. sjednicu u utorak, 20. 3. 2018., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća;

2. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Širokom Brijegu za razdoblje od 2018. do 2023.godine;

3. Prijedlog Odluke o proglašenju Dana hrvatskih branitelja Grada Širokog Brijega;

4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utemeljenju Srednje strukovne škole Široki Brijeg;

5. Prijedlog Odluke o formiranju Gospodarske zone Trn;

6. Prijedlog Odluke o formiranju Industrijske zone Knešpolje;

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima;

8. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu;

9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u svrhu izgradnje stambenih objekata;

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mirjani Čerkez i Aniti Kolobarić iz Širokog Brijega;

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća JU „COMING“;

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Gradskog izbornog povjerenstva;

13. Izvješće o radu Gradonačelnika i službi za upravu Grada Širokog Brijega;

14. Izvješće o radu JP Vodovod i kanalizacija d.o.o za 2017. godinu;

15. Izvješće o radu JKP „ČISTOĆA“ d.o.o. za 2017. godinu;

16. Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o za 2017. godinu;

17. Izvješće o radu JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o za 2017. godinu;

18. Izvješće o radu JU „Coming“ za 2017. godinu;

19. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi;