Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03) saziva se 13. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 30. prosinca 2019. godine, s početkom rada u 12:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju je predlažen slijedeći Dnevni red:

Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak) i

Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak).

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić