NAJAVA: 12. sjednica Gradskog vijeća Širokog Brijega u petak, 22. 12.

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 12. sjednicu u petak, 22. 12. 2017., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća;

2. Prijedlog Proračuna Grada Širokog Brijega za 2018. godinu;

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega za 2018. godinu;

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na cijene vode;

5. Prijedlog Etičkog kodeksa JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg;

6. Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija;

7. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu;

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju magistralne ceste M6.1 u mjestu Dobrič;

9. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnine;

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u svrhu izgradnje stambenog objekta;

11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Blagi Kvesiću sinu Marka iz Širokog Brijega;

12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištuu korist Ivana Brekala sina Bože iz Ljubotića;

13. Prijedlog Rješenjao imenovanju ravnatelja predškolske ustanove DV „Trnoružica“ Široki Brijeg;

14. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.