Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 11. sjednicu u srijedu, 29. 11. 2017., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća;

2. Prijedlog Odluke o izmjenama Proračuna Grada Širokog Brijega za 2017. godinu;

3. Nacrt Proračuna Grada Širokog Brijega za 2018. godinu;

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje JKP „Čistoća“ d.o.o.;

5. Prijedlog Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika proračuna u gradskoj upravi Grada Širokog Brijega;

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističke osnove Detaljnog plana uređenja gradskog područja „Duhanska stanica“ Široki Brijeg;

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017/18 godinu;

8. Prijedlog Plana zaštite od požara Grada Širokog Brijega;

9. Informacija o stanju prometne infrastrukture o izgradnji kanalizacije, stanju vodoopskrbe, o aktivnostima vezanim za Duhansku stanicu, groblje Sajmište, gornji tok rijeke Lištice i vrela Borak;

10. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

SirokiBrijeg.info