NAJAVA: 10. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, br. 4/08) saziva se X. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za (utorak) 11.07.2017. godine s početkom u 10.00 sati i predlažen je slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Općinskog vijeća,

2. Informacija o radu za 2016. i Program rada za 2017. godinu Doma zdravlja Ljubuški, (materijali dostavljeni za IX. sjednicu Općinskog vijeća),

3. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

4. Nacrt Odluke o novčanoj potpori studentima u akademskoj 2017./18. godini.,

5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka proglašenja Općine Ljubuški Gradom Ljubuški,

6.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju ovlasti JP “Parkovi” d.o.o. Ljubuški,

7. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški,

9. Prijedlog Rješenja o:

a.) razriješenju privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

b.) konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćam u razvoju općine Ljubuški

10. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a.) Vinogradi Nuić d.o.o. k.č. 1566/11 K.O. Cerno i k.č. 1/4 K.O. Studenci,
b.) Radoslavu (Ivan) Luburiću iz Studenaca, k.č. broj 192/85 K.O. Studenci
c.) Ivanu (Radoslav) Čuljku iz Klobuka, k.č. broj 3188/4 i 3188/5 K.O. Klobuk
d.) Ivani (Berislav) Perić iz Hrašljana, k.č. broj 424/79 K.O. Hrašljani
e.) Nikici (Mile) Čutuku iz Vojnića, k.č. broj 239/33 K.O. Vojnići-Dole
f.) Mili (Ante) Pavloviću iz Veljaka, k.č. broj 427/70 K.O. Hrašljani
g.) Milenku (Jure) Peharu iz Stubice, k.č. broj 13/5 K.O. Stubica

11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti uzrokovanoj niskim temperaturama-mrazom na području općine Ljubuški.,

12. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubuški
Tihomir Kvesić