Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 10. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak, 30. kolovoza 2019. godine, s početkom rada u 10:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju je predlažen slijedeće:

Dnevni red

Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, Pregledaj…

Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

Prijedlog Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke, Pregledaj…

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak) ,Pregledaj…

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak), Pregledaj…

Izvješće o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Pregledaj…

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić