Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo Načelnik Gruda Ljubo Grizelj traži pravednu raspodjelu javnih prihoda

Načelnik Gruda Ljubo Grizelj traži pravednu raspodjelu javnih prihoda

0
Načelnik Gruda Ljubo Grizelj traži pravednu raspodjelu javnih prihoda

Grude po ukupno ostvarenom prihodu tvrtki čije je sjedišta na području ove općine ima iznadprosječne rezultate u odnosu na FBiH. Stanovništvo grudske općine čini naime, 049 posto ukupnog stanovništva BiH, dok prihod kojeg ostvaruju grudske kompanije čini 1, 08 posto ukupnog prihoda u BiH. Slično je i sa uposlenošću, Grude imaju dvostruko više uposlenih 3500, nego neuposlenih 1800, koliko imaju i umirovljenika.

Dvostruko veći udio u prihodu od povrata novca

I umjesto da zbog stvaranja povoljnih uvjeta za privlačenje investitora bude nagrađena od viših razina vlasti općine poput Gruda se “kažnjavaju”. Grudska općina tako ostvari 1,5 posto ukupnog prihoda u FBiH a u raspodjeli participira s 0,7 posto. Općinski proračun za ovu godinu tako iznosi 6,9 milijuna KM, iako da je sustav raspodjele javnih prihoda pravedniji Grude bi dobivale dvostruko više novca. Razlog tomu je što se postojeći sustav raspodjele neizravnih poreza temelji isključivo na socijalnim kriterijima, površini teritorija, broju stanovnika i broju školske djece, piše Hrvatski Medijski Servis.

-Mišljenja smo da je takav sustav raspodjele nepravedan i da bi uz socijalne kriterije i uvažavanje ekonomskih pokazatelja od raspodjele bilo pravednije a i stimulirajuće za jače aktivnosti lokalnih vlasti ili uprave na polju razvoja poduzetništva, kaže za HMS načelnik Gruda Ljubo Grizelj.

Svatko treba vraćati svoj dug

Drugi vid kažnjavanja ogleda se u tome da svi solidarno sudjeluju u vraćanju vanjskog duga Bosne i Hercegovine, dok općine u FBiH pa tako i grudska, smatra da bi vanjski dug trebao vraćati svaki korisnik kredita odnosno da svatko vraća svoj dug.

-Općenito govoreći neto fiskalna pozicija triju općina i grada Širokog Brijega u Zapadnohercegovačkoj županiji je takva da je relativno i apsolutno značajno veći fiskalni doprinos nego što su to decentralizirana sredstva. Drugim riječima, naša Općina znatno više ostvari javnih prihoda nego što se vrati Općini, pojašnjava Grizelj za Hrvatski Medijski Servis.

Apsurdna situacija

Zbog nepravedne raspodjele javnih prihoda događa se apsurdna i paradoksalna situacija-što je općina gospodarski razvijenija, to u proračunskoj blagajni ima manje novca za izgradnju i obnovu infrastrukture- lokalnih cesta, vodovoda, kanalizacije.To je slučaj i s općinom Grude, kojoj će u ovoj godini uz financiranje osnovnih izdataka iz općinskog proračuna u iznosu oko 4 milijuna KM ostati tek nešto više od 2 milijuna KM za infrastrukturne objekte kao što su održavanje i rekonstrukcija prometnica, vodni i kanalizacijski sustav, projekte školske infrastrukture, gradskih ulica i poduzetničke zone.

Zato je glavnina infrastrukture u općini Grude i dalje u dosta elemenata nerazvijena a posebno u prometnom dijelu, kanalizacijskom, u području javnog prijevoza, školske infrastruktura itd.., kaže Grizelj.

Pokrenuli prvne postupke

Grudski načelnik otkriva kako su Grude, ali i druge općine zajedno s Savezom općina i gradova pokrenule pravne postupke za anuliranje štetnih posljedica raspodjele neizravnih prihoda u ranijim godinama sa stajališta prioritetnog vraćanja vanjskog duga FBiH prije raspodjele.

Unatoč destimulirajućem sustavu raspodjele javnih prihoda općinska vlast ne odustaje od namjere stvaranja što privlačnijeg okruženja za nove ulagače.

Unatoč svemu potiču poduzetništvo

-Jačanje efikasnosti Općinske administracije kroz projekt poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje i izgradnja poduzetničke infrastrukture kroz projekt Poslovne zone je najvažnije što Općina u ovom trenutku radi za postojeće i nove investitore, kaže Grizelj za HMS.

Općina Grude raspolaže i značajnim, ali nedovoljno iskorištenim poljoprivrednim resursom- Imotsko-bekijskim poljem.

Neiskorišteni resurs

Grizelj kaže kako su razlozi za to položaj poljoprivrede u FBiH općenito, nesređene zemljišne knjige, usitnjeni posjedi i pitanje navodnjavanja–odnosno problem plavljenja.

Općina Grude je završila projektnu dokumentaciju u projektu prekogranične suradnje „Održivo upravljanje vodnim resursima Imotsko-bekijskog polja“. No, s obzirom na kompleksnost poljoprivrede kao gospodarske grane Općina sama, kaže grudski načelnik, teško može napraviti značajne rezultate, kaže Grizelj.

HMS.ba