Home Vijesti Crna kronika MUP ŽZH – Istina je potpuno suprotna: Nastoje diskreditirati Anu Smoljan kao i sami MUP!

MUP ŽZH – Istina je potpuno suprotna: Nastoje diskreditirati Anu Smoljan kao i sami MUP!

0
MUP ŽZH – Istina je potpuno suprotna: Nastoje diskreditirati Anu Smoljan kao i sami MUP!

Dana 30.12.2016. godine na web portalu ljubuski.net objavljen je tekst pod naslovom “Ana Smoljan, nezakonito postavljena za medijatora, sudjelovala u progonu službenika MUP-a ZHŽ” a 02.01.2017. godine na istom web portalu objavljen je tekst pod naslovom “MUP ZHŽ – medijacija u obliku devijacije”.

Navedeni tekstovi obiluju neistinama kojima autor nastoji diskreditirati gđu Smoljan kao i samo Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kroz oba teksta povlače se teze da je Ana Smoljan nezakonito izabrana za medijatora državne službe Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH te kao medijator sudjeluje “u progonu” svojih kolega službenika.

Istina je potpuno suprotna.

U skladu s odredbama Uredbe o izboru, sadržaju poslova, uvjetima i načinu rada medijatora državne službe u tijelima državne službe Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 16/13) 23. veljače 2015. godine, u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH, održan je izbor medijatora državne službe.

Nazočni državni službenici i namještenici birali su između dva kandidata, Ane Smoljan i Ilije Borasa, obadvoje uposlenici Ministarstva unutarnjih poslova, inače obadvoje dipl.iur. pri čemu je većim brojem glasova za medijatora izabrana Ana Smoljan, o čemu je sačinjen Zapisnik broj: 02-3-218/15, kojeg su potpisali voditelj postupka Ingrid Miloš i predstavnik Sindikata djelatnika MUP-a ŽZH Mario Bašić.

Također, voditelj postupka izbora medijatora Ingrid Miloš i predstavnik Sindikata djelatnika MUP-a ŽZH Mario Bašić su postpisali Odluku o izboru medijatora državne službe, broj: 02-3-218/15-1 od 23.02.2015. a izbor Ane Smoljan na mjesto medijatora državne službe potvrdilo je i Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke Potvrdom broj: 01 – 05 – PDS-12-1/15 – 163 od 25. veljače 2015. godine, potpisanoj od strane Predsjednika Povjerenstva gđe Marice Bošnjak.

Iz gore navedeno vidljivo je da je Ana Smoljan zakonito izabrana za medijatora državne službe iz Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH.

Također, neistiniti su i neutemeljeni navodi da je Ana Smoljan sudjelovala u “progonima” svojih kolega.

U Ministarstvu se pokreću i vode stegovni postupci protiv onih djelatnika za koje postoje osnovi sumnje da su počinili povredu službene dužnosti, a uloga medijatora državne službe jeste da pokuša postići mirno rješavanje sporova između Ministarstva i tih djelatnika.

Iz svega navedenoga je vidljivo Ministarstvo ne “progoni” svoje djelatnike, ali se u cilju održavanja radne stege pokreću i vode stegovni postupci protiv onih djelatnika Ministarstva za koje postoje osnovi sumnje da su počinili povrede službene dužnosti, s tim što se svaki stegovni postupak vodi na zakonit i transparentan način, a medijacija je samo prethodna radnja koja bi trebala spriječiti provođenje stegovnog postupka.

MUP ŽZH