Već šest godina Široki Brijeg ima status grada koji je po broju stanovnika i po svojoj površini najmanji u BiH. Promjena statusa iz općine u grad stanovništvu nije donijela lagodniji život. Pokazalo se, da se radi samo o pomodarstvu i formalnim promjenama.

…od posebnog povijesnog i kulturnog značaja

Općinama na ruku ide Zakon o principima lokalne samouprave koji propisuje “da se gradom može proglasiti općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja te na osnovu udruživanja dvije ili više općina koje imaju 30.000 stanovnika od čega ih 10.000 živi u urbanoj zoni”.

Širokom Brijegu, osim promjene pečata i memoranduma, status grada nije donio ništa posebno. Vjerovali su da će na taj način lakše doći do sredstava iz fondova EU.

-Ništa specijalno se nije promijenilo u smislu nekih privilegija. Baš ništa nismo dobili novca. Može li se to u budućnosti postići izmjenom zakonske regulative? To ćemo vidjeti, ali mislim da to neće biti presudan faktor, rekao je za Oslobođenje i O kanal Miro Kraljević, gradonačelnik Širokog Brijega.

Oslobođenje.ba