LJUBUŠKI – Smještaj i skrb u ustanovama socijalne skrbi mogu ostvariti odrasle osobe kojima su potrebne stalna skrb i potpora u zadovoljavanju socijalno-zaštitnih prava i drugih potreba, a ne mogu je ostvariti u vlastitoj ili srodničkoj obitelji ili na neki drugi način.

U općini Ljubuški u različitim ustanovama smješteno je 47 takvih osoba. Najviše njih, ukupno 15, boravi u Zavodu za mentalno-invalidne osobe u Bakovićima, dok su ostale smještene u domovima i centrima Ljubuškoga, Mostara, Stoca, Višegrada, Pazarića i Fojnice. U prošloj godini doneseno je pet odluka o prestanku prava na smještaj, od toga četiri zbog smrti korisnika i jedan sporazumni raskid ugovora o smještaju. Centar za socijalni rad Ljubuški lani je zaprimio šest zahtjeva za smještaj u neku ustanovu socijalne skrbi, od toga su četiri osobe smještene, jedan podnositelj zahtjeva je umro u tijeku postupka priznavanja prava na smještaj, a jedan je odustao od zahtjeva.

Prema zakonu, odrasla osoba smještena odlukom centra za socijalni rad, dužna je plaćati cijenu smještaja svojim prihodima i novčanim sredstvima kojima raspolaže.

Korisnik smještaja, čiji prihodi i novčana sredstva nisu dostatni za plaćanje troškova, dužan je u svrhu plaćanja otuđiti svoju imovinu koja ne služi članovima njegove obitelji za podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba.

Ako sredstva korisnika nisu dovoljna za plaćanje cijene smještaja, razliku snosi Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije. U prošloj, 2015. godini, troškovi smještaja u ustanovama za 47 osoba iz Ljubuškog plaćeni su samo za dva mjeseca, siječanj i veljaču, u iznosu od 62.134 KM, a ostao je dug za preostalih deset mjeseci u iznosu od čak 302.172 konvertibilne marke.

Ivan Kaleb / Vecernji.ba