Dana 08.studenog. 2019 godine u sjedištu Ministarstva hrvatskih Branitelja ŽZH u Grudama održan je sastanak na kojem su bili predstavnici skoro svih Braniteljskih udruga s područja ŽZH na temu novog Nacrta zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je preuzeo dio odredbi Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH a koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH.

Prije početka sastanka došlo je do određenih nejasnoća u svezi prisustvovanja određenih predstavnika braniteljskih udruga iz ŽZH u Sali za sastanke u Grudama jer je u pozivu koje ministarstvo branitelja ŽZH dostavilo svim udrugama jasno naznačeno kako sastanku može prisustvovati samo po jedan predstavnik udruge. Nakon određenih prigovora predstavnika URB HVO-a ŽZH i URB HVO-a Grada Širokog Brijega, te predstavnika Udruge dobitnika odličja, sastanak su napustili dvojica predstavnika UZB Podružnica Grude i Posušje, nakon čega je sastanak mogao započeti.

Ministar Branitelja ŽZH Mladen Begić je imao uvodnu riječ te je u kratkim crtama iznio intenciju donošenja potpuno novog zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihove obitelji u ŽZH, te je potom dao stručnoj suradnici tog ministarstva koja je čitala svaki član navedenog zakona, nakon čega su se mnogi predstavnici udruga javljali za riječ i iznosili svoje stavove.

Prva stavka zakona oko koje je bilo dosta prijepora bila je točka definicije određenih braniteljskih pojmova, poput branitelje, dragovoljca, organizatora otpora, veterana, te vremena sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Prvi je zatražio riječ Vlado Marušić predsjednik URB HVO-a ŽZH koji je u određenim dijelovima ponudio izmjenu definicije branitelj jer ta definicija određuje sudbinu cijelog daljnjeg teksta navedenog zakona te vremena sudjelovanja u ratu, a sve iz razloga jer tzv “egzistencijalnu novčanu naknadu“ traže i dobivaju mnoge osobe i žene koje nemaju s ratom i ratnim strahotama ništa a sve evidentno iz 16 000 predanih zahtjeva do sada koja će cifra zacijelo prijeći broj od 35 000 tzv “branitelja” u FBIH.

Pod pojmom branitelja on je naveo sve osobe koje su sudjelovale u pripremama za obranu i u obrani BiH, odnosno sve osobe koje su pružale oružani otpor agresoru, i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak na borbeni položaj, povratak i obuka, priprema za odlazak na bojište u vremenu od 18.09.1991 godine do 23.12.1995 godine a nikako 23.12.1996 godine jer bi se prihvaćanjem tog datuma blagoslovilo preko 300 000 lažnih Branitelja koji su upravo u vremenu od 23.12.1995 godine do 23.12.1996 godine nezakonito i pod sumnjivim okolnostima ubačeni u spiskove Branitelja. Osim toga niti jedan zakon o pravima branitelja u FBiH ne tretira dan 23.12.1996 godine kao dan završetka rata u BiH ili prestanka izravne ratne opasnosti kako to ovaj zakon tretira. Isto tako on je zatražio da se u ovaj zakon kao zasebna kategorija unesu i pripadnici HOS-a (hrvatske obrambene snage) a ne kao dio HVO-a jer neki prethodni zakoni o pravima branitelja u FBiH iz 2013 godine to tretiraju.

Predstavnici UZB/Borci Bih iz Ljubuškog su također potvrdili kako se ne slažu s tim datumom i traže odvajanje borbenih od neborbenih postrojbi u samoj definiciji pojma branitelj.

Ministar Branitelja Begić je sa svog aspekta branio taj datum, 23.12.1996 godine no, predstavnici URB HVO-a ŽZH, URB HVO-a Grada Širokog Brijega kao i UZB/Borci BiH su ostali pri svome stavu i to je ušlo u zapisnik.

Nekih kraćih prijepora je bilo i u svezi pojma razvojačenog Branitelja o čemu su svoje mišljenje dali mnogi predstavnici udruga,dok je predstavnik maloljetnih Branitelja tražio da se kao zasebna kategorija u zakon uvedu i maloljetni branitelji,dok je predstavnik zatočenih branitelja HVO-a tražio da se u zakon unese i pojam zatočenih što je ispušteno.

Najviše prijepora bilo je oko članka 12 koji navodi koja su to sve dopunska prava branitelja u ŽZH gdje je Vlado Marušić, zatražio da se kao prva točka pod a)unese pravo na braniteljski dodatak dok sve ostale točke trebaju slijediti u nastavku tog članka. S time su se apsolutno složili predstavnici UZB/Borci BiH iz Ljubuškog.

Ministar Begić je potom replicirao i rekao kako su oni preuzeli samo odredbe zakona o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH i stoga moraju koristiti termine iz toga zakona, poput definicija branitelja, kao i egzistencijalnu naknadu, nakon čega se povela oštra i žestoka rasprava gdje su predstavnici URB HVO-a ŽZH, URB HVO-a, Grada Širokog Brijega, kao i UZB/Borci BiH iz Ljubuškog bili složni kako ŽZH i njeno ministarstvo nisu u obvezi slijediti slijepo nakaradni i protuustavni tzv “Salkin zakon“ i da im zakonski nitko ništa ne može jer županija ZH ima sve ovlasti uvesti definicije poput braniteljskog dodatka te svih drugih termina koji apsolutno odgovaraju predstavnicima navedenih udruga.

Zbog povišenijih tonova reagirale su i predstavnice udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja u ŽZH koje su smatrala kako predstavnici UZB/Borci BiH a podredno i URB HVO-a ŽZH i grada Širokog Brijega previše glorificiraju svoje zasluge zanemarujući druge udruge, nakon čega je jedna od predstavnica tih udruga nezadovoljna napustila sastanak.

Potom je Vlado Marušić odgovorio prisutnoj predstavnici Udruge obitelji poginulih i nestalih Branitelja ŽZH te joj rekao kako on a ni Drago Grbavac niti itko od članova njihovih udruga nikada nije ni na koji način uvrijedio članove njihovih udruga, no isto tako te udruge moraju znati kako su razvojačeni Branitelji HVO-a bez ikakvih trajnih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu podnijeli najveću žrtvu jer su na svojim rukama iznijeli, mrtve i ranjene, proveli cijeli rat po ratnim terenima, među njima ima ranjenih, ozlijeđenih, oboljelih, i zatočenih bez ikakvih mjesečnih primanja po osnovu sudjelovanja u ratu, dok su sve druge udruge i njihovi članovi dobili mnoge benefite što nije pošteno niti će ikada biti pošteno.

Nakon smirivanja tenzija sastanak je nastavljen čitanjem točaka zakona koje su dolazile.

U svezi točaka koje tretiraju liječenje, stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, školovanje, te troškove sahrane nije bilo većih prijepora i tu su se udruge uz male korekcije usuglasile i sve je to ušlo u zapisnik koji je uredno vodio djelatnik ministarstva branitelja ŽZH Boto.

Kada se došlo do 36.točke zakona koja tretira novčanu egzistencijalnu naknadu Vlado Marušić je zatražio u potpunosti brisanje članaka 36,37,39 , 40 i 43 te je pročitao kako bi taj jedan članak trebao izgledati:

U članku 36 treba stajati:Braniteljski dodatak je trajna novčana naknada odnosno obeštećenje za tjelesno i duševno oštećenje branitelja u Domovinskom ratu koji je kao pripadnik borbenih postrojbi proveo najmanje 30/trideset dana kao pripadnik HVO-a, neovisno o godinama života, mjestu prebivališta, evidenciji na zavodu za zapošljavanje, te o njegovim mjesečnim novčanim ili drugim primanjima, u visini od 6,00 KM po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu .

To pravo je trajna i prenosiva kategorija koju trebaju naslijediti nasljednici I-nasljednog reda,supruga i djeca na redovitom školovanju, kao i djeca ometena u psihomotornom razvoju kao i djeca branitelja 100% civilni invalidi neovisno kada su te smetnje ili invalidnost nastupile.

Egzistencijalna novčana naknada je milostinja i nije pravo, zapravo ono je ponižavanje za Branitelje jer Branitelji ne žele poniženje već pravo, a braniteljski dodatak je pravo dok egzistencijalna novčana naknada to nije.

Predstavnici UZB/Borci BiH su se u potpunosti složili s konstatacijama Vlade Marušića, dok je Drago Grbavac napomenuo kako ministarstvo Branitelja FBiH i ŽZH uopće nisu nadležni za egzistencijalnu naknadu već ministarstvo rada i socijalne politike.

Vlado Marušić je nakon velike rasprave u svezi braniteljskog dodatka u koju su se uključili predstavnici i ostalih udruga svima rekao kako taj braniteljski dodatak treba pripasti samo onim braniteljima iz borbenih postrojbi koji ne ostvaruju nikakva druga prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu s čime se nisu složili neki predstavnici udruga gdje im je Vlado Marušić rekao kako je zakonodavac dužan njih ispustiti iz prava na braniteljski dodatak jer se iz iste vreće po dva osnova ne mogu uzimati novci,a oni koji nisu zadovoljni neka slobodno tuže onoga tko i to nije omogućio a pitanje je da li uspjeli u svojoj tužbi.

PO završetku tog mukotrpnog sastanka Vlado Marušić je u pisanom obliku ostavio primjedbe, prijedloge i sugestije URB HVO-a ŽZH i URB HVO-a Grada Širokog Brijega na ponuđeni zakon gdje je napomenuo kako URB HVO-a ŽZH i Širokog brijega kao posebne točke traže uvođenje točke zakona kojom će se ministarstvo Branitelja ŽZH obvezati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Zakon o jedinstvenom registru Branitelja, javno ga objaviti kao i javno objaviti spisak korisnika prava iz BiZ-a (braniteljsko-invalidske zaštite), te izraditi pravilnik o jedinstvenom registru koji će se pojedine odredbe zakona o jedinstvenom registru Branitelja precizirati. Nakon toga se opet u raspravu uključio ministar Branitelja Begić koji je rekao kako on ne želi kazneno odgovarati jer su vojne evidencije u isključivoj nadležnosti federalnog ministarstva branitelja, a privatne objave pojedinih registara branitelja nisu po zakonu, a svatko tko to želi neka donese dva uvjerenja kojim dokazuje svoj ratni put, premda svatko zna kako takva uvjerenja Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze ne izdaju, nakon čega mu je odgovorio Vlado Marušić koji je rekao kako je URB HVO-a ŽZH već javno objavila registar svojih članova iz borbenih postrojbi temeljem službene vojne evidencije članova iz Grupa za pitanja vojnih evidencija općina i gradova u ŽZH, te Službi za pitanja branitelja u ŽZH, ako i temeljem izjava kojim su svi članovi pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavili nazive svojih ratnih postrojbi, ratne zapovjednike, svoj ratni put i 4 kolege s ratišta, te su potpisali kako se slažu s javnom objavom njihovih imena u tom registru s ratnim putem. Rekao je potom ministru Begiću kako to isto može učiniti i ministarstvo Branitelja ŽZH ukoliko želi i nitko im ništa ne može pri tome. Sve su to potvrdili i predstavnici UZB/Borci BiH iz Ljubuškog.

Nakon toga sastanak je završio gdje je ministar Begić napomenuo kako se treba održati još jedan sastanak na ovu temu jer su teme velike a tiču se odista razvojačenih Branitelja bez ikakvih trajnih mjesečnih primanja ponajviše.

REZIME SASTANKA:

Na ovom sastanku koji je odista bio iscrpljujući težak na svijetlo dana su izišle dvije koncepcije, odnosno dva poimanja braniteljskih prava u ŽZH. Jedna koncepcija koja služi politici HDZ BIH i iz tih okova se ne može otrgnuti zbog nekih viših razloga. U tom smislu postoji određena korelacija svih drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata u ŽZH s ministarstvom Branitelja ŽZH, dok su na drugoj strani razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH okupljeni u UZB/Borci BiH i URB HVO-a ŽZH i Grada Širokog Brijega.

Prva koncepcija slijepo slijedi federalni zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji dok druga koncepcija s indignacijom odbacuje taj zakon kao protuustavan, diskriminirajući, nerealan, neprovediv i neobranjiv na svakom sudu u BiH i van nje. Nikakav nastavak ovog zakona u ŽZH ne dolazi u obzir jer članovi navedenih udruga koje osporavaju taj zakon su uložili preko 6/šest godina svog života kako bi se konačno riješila trajna prava istinskih razvojačenih Branitelja bez ikakvih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu BiH i od toge nikada neće niti mogu odustati jer na to nemaju pravo. Nemaju pravo jer su u obvezi prema svojim članovima kao najčasnijim sinovima države BiH.

Konačno ovaj zakon će završiti na glasovanju u skupštini ŽZH i svi zastupnici skupštine ŽZH će morati dati svoj sud o ovom zakonu. Zakonu kako ga predlaže ministarstvo Branitelja ŽZH ili kako to traže udruge UZB/Borci BiH i URB HVO-a ŽZH i Grada Širokog Brijega. Kako god bude rezultat tog glasovanja svi oni koji daju ili ne daju glas za istinski zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH s time će morati živjeti a živimo na jako uskom prostoru. U jako skučenom vremenu koje neumitno teče svima nama. I svi će morati dokazati kojim su se razlozima rukovodili pri svojemu određenju na ovaj zakon.

URB HVO-a ŽZH i URB HVO-a Grada Širokog brijega su se već odredile. Kao i UZB/Borci BiH.

Zajedno do pobjede Branitelji i Bog vas blagoslovio!

URB HVO-a ŽZH