Mercator će preuzeti Konzum BiH, obveze od dobavljača kao i brigu o svim zaposlenicima!

Ovog ponedjeljka su se u Upravnoj zgradi Konzuma BiH u Sarajevu održala dva sastanka između predstavnika Konzuma BiH, Poslovnog sistema Mercator i Konzumovih dobavljača. Na sastanku su prisustvovali Tomislav Bagić, direktor društva Konzum BiH, Tomislav Primorac, direktor tradinga Konzum BiH, Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave Poslovnog sistema Mercator, Igor Maroša, pomoćnik predsjednika Uprave Mercatora za strateške projekte i predstavnici više od 60 dobavljača.Ova dva sastanka su održana s ciljem nastavka otvorenog dijaloga, a teme sastanka bile su prvenstveno prezentacija plana ponovnog uvođenja Mercatora na tržište BiH sa strane Uprave Mercatora.

Na sastancima je predstavljen novi koncept budućeg poslovanja maloprodaje u BiH koji predviđa ponovno uvođenje brenda Mercator na tržište BiH. Naglašeno je da se još radi o prijedlogu obzirom da se očekuje formalna odluka o njegovoj realizaciji.U ovoj fazi, svakako je prepoznat potencijal za uspješno vraćanje Mercatora na tržište Bosne i Hercegovine temeljen na velikoj pozitivnoj vrijednosti ovog brenda. Snaga Mercatorovog brenda izgrađena je na osnovi prethodnog pozitivnog iskustva sa ukupnim poslovanjem Mercatora u BiH, uspješne suradnje sa dobavljačima te na osnovi iskustva zaposlenih sa Mercatorom kao odgovornim poslodavcem kao i na osnovi modernog i kvalitetnog koncepta trgovinskojeg razvija Mercator. Važno je naglasiti pritom da ovaj koncept predviđa preuzimanje svih obaveza Konzuma BiH od dobavljača kao i preuzimanje i brigu o svim zaposlenicima Konzum BiH. Vraćanje Mercatora donosi dodatnu stabilnost poslovanja i sigurnost radnih mjesta te uredno i odgovorno podmirivanje svih obaveza kako prema dobavljačima tako i prema državnim institucijama.

Sve daljnje potrebne odluke sa ciljem uvođenja ovog koncepta imat će visoki poslovni prioritet. Pritom će se potencijalno ponovno uvođenje brenda Mercator na tržište BiH rukovoditi prije svega interesom kupaca u BiH, lokalnih i regionalnih dobavljača, banaka, zaposlenih i države sve sa ciljem zadržavanja radnih mjesta, odgovornog podmirivanja obaveza i uspješne dugoročne suradnje sa dobavljačima, što će omogućiti i da se maloprodajno poslovanje na tržištu BiH i dalje uspješno razvija.

„Danas smo prezentirali najizgledniju opciju plana daljeg poslovanja,kroz vraćanje Mercatora na tržište BIH, koji uključuje nastavak suradnje sa svim postojećim dobavljačima, te uredno podmirivanje obaveza prema njima. Prethodna dobra iskustva poslovanja Mercatora u BiH su dobar temelj za nastavak još uspješnije suradnje.“ izjavio je Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave Mercatora.

Tomislav Bagić, direktor društva Konzum BiH je svim prisutnima još jednom naglasio da se svi poslovni procesi u Konzumu BiH odvijaju redovno te je pritom izjavio: „Na današnjim sastancima smo nastavili sa otvorenim dijalogom sa našim dobavljačima te im je prezentiran plan i konkretni koraci koji će se poduzeti u svrhu povratka brenda Mercator na tržište BIH. Realizacijom prezentiranih mjera će se osigurati ispunjenje obaveza prema svim dobavljačima. Konzum BiH i Velpro BIH surađuje s više od 1200 dobavljača te smo i na sastancima koji su održani u ponedjeljak od prisutnih dobavljača dobili njihovu veliku podršku.

SirokiBrijeg.info