Međunarodni praznik (ne)rada 1. Maj/Svibanj ove godine u BiH traje tri dana

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list RBiH”, broj 2/92 i 13/94), koji se primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi svibanj Međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana, 1. i 2. svibnja, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Ovim zakonom propisano je da ukoliko jedan od dana kada se slavi ovaj praznik pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Obzirom da Prvi svibanj ove godine pada u nedjelju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine ponedjeljak (2. svibanj 2016.) i utorak (3. svibanj 2016.), uz napomenu da u dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

SirokiBrijeg.info