Veliki je broj dužnika u Federaciji Bosne i Hercegovine po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada, a među kojima su i obrazovne institucije, općine. Iz Porezne uprave FBiH su kazali da najveći broj dužnika među obrazovnim institucijama je sa područja Zapadnohercegovačke županije, a dugovanja se odnose na period iz 2013. i 2014. godine.

Dužni više od 23 milijuna KM

-Točno je da među poreznim obveznicima – dužnicima je i značajan broj obrazovnih ustanova. Prema službenim evidencijama nadležnih županijskim poreznih ureda, Odsjeka za prinudnu naplatu, ukupan dug obrazovnih institucija iznosi 23.184.228,09 KM, od čega se na glavni dug odnosi 15.068.643,16 KM, a na dug po osnovu zatezne kamate 8.115.584,93 KM – kazali su za Faktor.ba.

Obrazovne ustanove koje imaju najveći iznos duga su Farmaceutski fakultet Sarajevo (oko 5,8 milijuna KM), Osnovna škola “Ivan Mažuranić” Posušje (nekih 1,9 milijuna KM), Prva Osnovna škola Široki Brijeg (1,7 milijuna KM) Osnovna škola “Tina Ujevića” Vitina (1,6 milijuna KM), Osnovna škola “Marka Marulića” Ljubuški (1,3 milijuna KM)… Riječ je o podacima od 30. rujna ove godine.

-Najveći broj poreznih dužnika obrazovnih institucija je sa područja Zapadnohercegovačke županije, a dugovanja se odnose na period 2013. i 2014. godina. Prema službenim evidencijama nadležnog Županijskog poreznog ureda Ljubuški, od 2015. godine škole redovno izmiruju porezne obvezne, a svakog mjeseca uplaćuju i dio “starog” poreznog duga, tako da se dugovanja koja imaju obrazovne ustanove po osnovu javnih prihoda smanjuju. Naglašavamo da sve obrazovne ustanove redovno izmiruju svoje tekuće obaveze – kazali su u Poreznoj upravi FBiH.

Faktor.ba