MAŠALA PAMETNIH SUDACA: Istovremeno sude u Širokom Brijegu i u Mostaru

Troje suca Županijskog suda u Širokom Brijegu istovremeno sudi i u Županijskom sudu u Mostaru. Dobili su dozvolu VSTV-a da mogu biti suci na dva različita suda, u dvije različite županije…

Formalno, Mile Zeljko je sudac Županijskog suda u Širokom Brijegu. Isti taj Mile Zeljko formalno je i sudac Županijskog suda u Mostaru. I sve to u istom periodu, i sve to na osnovu odluke Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH.

“Suci Županijskog suda u Širokom Brijegu, Gordana Pažin, Mile Zeljko i Franjo Ravlija privremeno se upućuju na obnašanje dužnosti sudaca iz Županijskog suda u Širokom Brijegu u Županijski sud u Mostaru na razdoblje od dvanaest mjeseci, počevši od 1. 4. 2019. godine”, navedeno je u Odluci VSTV-a donesenoj 27. ožujka 2019. godine koju je potpisao predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija.

Troje sudaca iz Širokog Brijega upućeno je u Mostar “radi pružanja pomoći Županijskom sudu u Mostaru u smanjenju broja starih i neriješenih predmeta”.

Tako je odmah u lipnju prošle godine troje sudaca koje je VSTV poslao kao ispomoć, u svojstvu sudaca Županijskog suda u Mostaru, presudilo u predmetu broj 530 P 048735 14 Gž, kojim su rješavani imovinsko pravni odnosi. Istovremeno, sudac Mile Zeljko sudio je i u predmetu zavedenim pod brojem 08 0 V 004843 19 V koji se nalazi u Županijskom sudu u Širokom Brijegu. Identična je situacija i sa preostalih dvoje sudaca koji istovremeno sude u Širokom Brijegu i Mostaru, odnosno u dva različita suda i dvije različite županije. I upravo tu dolazimo do glavnog problema.

“Federacija, odnosno županija, zavisno od toga tko osigurava sredstva za rad suda, odgovaraju za štetu koju u vršenju službe učine službenici suda fizičkim ili pravnim licima svojim nezakonitim i nepravilnim radom”, piše u članu 59. Zakona o sudovima u Federaciji BiH.

Tko će u ovom slučaju odgovarati za greške sudaca koji istovremeno rade na dva suda, u dvije različite županije – nije navedeno.

U svojoj Odluci o privremenom upućivanju sudaca u drugi sud, VSTV se pozvao na dva člana Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH. Prema članu 17, točka 12. VSTV ima pravo da suce i tužitelje privremeno uputi u drugi sud ili tužiteljstvo. Drugim članom na koji se poziva VSTV, članom 50, navedeni su detalji o načinu upućivanju sudaca i tužitelja u druge sudove, odnosno tužiteljstva.

“Suci, uključujući dodatne suce, mogu se uz njihov pristanak uputiti da vrše dužnost sudaca u drugi sud istog ili niže nivoa: c. na period od dvanaest mjeseci, radi pomoći na otklanjanju zaostalih neriješenih predmeta u sudu na koji se privremeno upućuje”, navedeno je u članu 50, stav 1, točka c. na koji se u svojoj odluci poziva VSTV.

Nigdje u ovim odredbama nije navedeno kako će suci koji se privremeno upućuje na drugi sud, istovremeno moći suditi na dva suda, naročito ne u dvije različite županije. Bez obzira na to, sudovi odbijaju izvršiti izuzeće ovih sudaca koji istovremeno sude na dva suda.

Naime, početkom studenog od Županijskog suda u Širokom Brijegu zatraženo je izuzeće suca Mile Zeljka jer sudi u dva različita suda koji su u sličnim slučajevima uspostavili drugačiju praksu. Predsjednica širokobriješkog Županijskog suda, međutim, potpisala je Rješenje kojim se odbija izuzeće suca Mile Zeljka. U obrazloženju ovog Rješenja nije navedena nijedna zakonska odredba na osnovu koje se odbija izuzeće.

O kakvim se kvalitetnim suci radi, dokazuju službeni podaci Županijskog suda u Širokom Brijegu.

Sudac Mile Zeljko je tijekom 2018. godine donio 72 odluke sa pravom žalbe, od čega je 57 kasnije potvrđeno. Gordana Pažin, druga sutkinja koja istovremeno radi na dva suda, tijekom 2018. godine donijela je 77 odluka, od čega joj je svega 21 potvrđena. Tijekom te godine, spomenuti suci, ali ni Županijski sud u Širokom Brijegu nije procesuirao nijedan slučaj korupcije niti organiziranog kriminala.

Zurnal.info