Marihuana je zdrava i 114 puta sigurnija od konzumiranja alkohola

Iako je marihuana u većini zemalja zabranjena i dugo vremena smatrana opasnom, nova studija pokazuje da je ta biljka čak 114 puta manje opasna nego alkohol.

Nova studija provedena u SAD-u pokazuje da je alkohol najsmrtonosnija supstanca, te se na listi nalazi čak ispred heroina i kokaina. U prošlosti je konzumiranje marihuane smatrano izuzetno opasnim djelom koje može ugroziti ljudsko zdravlje.

S druge strane, djelovanja alkohola su se u odnosu na marihuanu potcjenjivala, iako nova istraživanja pokazuju da je alkohol opasniji i štetniji za ljudsko zdravlje nego marihuana.

Čak je prema određenim istraživanjima alkohol veći uzročnik obolijevanja od raka, nego neka druga vrsta droge. Nova studija ide u prilog zagovornicima za legalizaciju marihuane, a naročito u medicinske svrhe.

Upotreba marihuane u medicinske svrhe do sada je legalizirana i odobrena u Njemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Švicarskoj, Italiji, Belgiji, Nizozemskoj, Danskoj, Švedskoj, Finskoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Španjolskoj i Portugalu.

U brojnim zemljama svijeta marihuana je u potpunosti dekriminalizirana. U Izraelu se još od 1990-ih godina marihuana koristi u medicinske svrhe, a liberalni po tom pitanju su i Bangladeš, Filipini i dijelovi Australije.

Večernji list BiH