ŠIROKI BRIJEG – Povodom odugovlačenja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava u dijelu prometnice kroz desnu obalu rijeke Lištice i Oklaja prema Dobrkovićima i Izbičnu na inicijativu građana mjesnih zajednica koji gravitiraju ovim područjem održan je radni sastanak predstavnika mjesnih zajednica Oklaji, Dobrkovići, Izbična i Crnča.

Mišljenja su jednoglasna. Radovi su prekoračili sve rokove, stanovnici su u krajnjoj mjeri ogorčeni i isfrustrirani, uništavaju se vozila, igra se sa živcima vozača, djeca koja idu u školi prolaze torturu zvona bagera teške mehanizacije, ugrožava se sigurnost pješaka…. jer ovo nije više mjesec –dva, radi se o prekoračenju od do sada 9 mjeseci, a kraj se ne nadzire.

FOTO: Mili Marušić

Nakon obećanja da će se radovi završiti do konca listopada prošle godine (Jabuka TV 10. Studeni 2015.) u Njivicama i Oklajima kroz fazu dva IPA fondova koju financira Europska investicijska banka te da će se odmah po završetku radova krenuti u realizaciju treće faze na lijevoj obali Širokog Brijega točnije u naseljima Pecara i Lise. Radovi na lokaciji Lise su započeti u ponedjeljak 27.06.2016.

Sve ovo bio je povod da se predstavnici gore navedenih mjesnih zajednica upute u Općinu kod Gradonačelnika koji zbog radnih obaveza nije bio u mogućnosi primiti te su usmjereni na Službu za gospodarstvo, obnovu i razvikat Grada Širokog Brijega, točnije u odsjek za obnovu i razvikat.

FOTO: Mili Marušić

Od predstavnika Službe za gospodarstvo, obnovu i razvitak dobili smo tražene podatke:

Radovi se privode kraju, ostaje par metara iskopa kod Male škole da se poveže kanalizacijski sustav iz Oklaja.

Radovi teku usporeno radi kakvoće i tvrdoće materijala koji se iskapa.

Na spomenutom račvanju treba uraditi galeriju (korito) većih gabarita za što treba sigurno nekih 10-15 dana gdje bi se izvršile sve poveznice te provukle nove cijevi vodovoda.

Općina Široki Brijeg još nije dobila uplatu sredstava za fazu dva radova kojima je trebala pokriti troškove izvođaču radova, samim time radovi teku usporeno.
Planira se aneksirati ugovor te bi kroz pozajmicu iz banke izvršila uplata sredstava Izvođaču radova, a po uplati EU sredstava ta sredstva refundirala Općini.

Na upit o krajnjem roku završetka radova i asfaltiranju oštećene prometnice:

Radovi bi se trebali završiti narednih 15-ak dana

Asfaltiranje bi trebalo biti u punom profilu prometnice izuzev dijela koji nije oštećen, a kakvoća podloge je zadovoljavajuća

Nadamo se da ovaj sastanak nije bio tipa ćao vidimo se, ajte Vi, a završetak radova će biti do Izbora ili još gore do kraja godine.

Novaca iz EU nema, KTM Brine nema na gradilištu, mještani idalje ovce koje se šišaju…

SirokiBrijeg.info