Između Bosne i Hercegovine i Europske policijske službe (Europol) potpisan je sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji. On će značiti razmjenu operativnih podataka između BiH i policija zemalja članica Europola, uključujući osobne podatke o osumnjičenim osobama.

Sporazum predstavlja najveći korak BiH kada je u pitanju sigurnosni sektor na putu europskih integracija, istakao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

“Ovo je bio planirani zadatak iz reformske agende. Na ovaj način sve sigurnosne agencije postaju dio europskog policijskog sistema i BiH tako postaje sastavni dio ukupne sigurnosti Europske unije.

Zadovoljni smo činjenicom što ćemo biti u prilici i moći davati svoj doprinos sigurnosti. To je naš strateški cilj koji nema alternativu. Time što ćemo davati taj doprinos, naša nasušna potreba je da putem rada sa Europolom dobijemo nove alate u borbi protiv sigurnosnih izazova u BiH”, poručio je Mektić.

On je direktora Ureda Europske policije (Europl) Roba Wainwrighta upoznao sa ključnim sigurnosnim izazovima sa kojima se BiH suočava.

“Rekao sam da su to radikalizam, pojave terorizma, organizirani kriminal, krijumčarenje droga i narkomanija, trgovina ljudima, borba protiv svih oblika imovinskog kriminaliteta – automafija. Treći ključni strateški prioritet je borba protiv korupcije koja je ušla u sve pore našeg društvenog života i tako ugrožava ekonomsku osnovu”, naglasio je Mektić.

Dodao je kako će BiH uskoro formirati takozvanu kontakt grupu koja će djelovati prema Europolu, i obrnuto.

Ovaj sastanak i potpisavanje sporazuma dolazi u svjetlu velikih terorističkih prijetnji i napada koji potresaju Europu te velike migracijske krize koju su zloupotrijebili krijumčari ljudima, rekao je direktor Europola.

Prema njegovim riječima, BiH se pridružila skupini od 700 policijskih agencija iz 40 zemalja koje obuhvaća suradnja Europola.

“S nestrpljenjem očekujemo implementaciju ovog sporazuma jer smo svjesni da posjedujete znanje koje će biti od koristi Europolu. Zauzvrat, stavljamo na raspolaganje sve kapacitete kako bi pomogli vašem sigurnosnom sektoru da zaštiti građane, da im se omogući sigurno okruženje. Sporazum je operativni nivo i regulira policijske operacije koje će se baviti pravim predmetima”, poručio je Wainwright.

Kada je riječ o mogućem novom migracijskom valu u Europi te eventualnoj infiltraciji stranih boraca putem tog vala, Wainwright ističe kako će u tom smislu Europol rasporediti novih 200 policajaca na eksternim granicama EU zemalja.

“Važno je da prvo ne povežemo priliv migracija i priliv stranih boraca. Od velikog broja izbjeglica, mali broj njih je takvih, ali ima slučajeva koju traže dužnu pažnju svih zemalja EU. Prvi policajci će biti usposleni u narednih mjesec dana u Grčkoj kako bi surađivali sa grčkim snagama”, zaključio je direktor Europola

Anadolija