Home Lokalni izboru u BiH 2020. Lokalni izbori 2020 – Izborna šutnja za sve političke stranke

Lokalni izbori 2020 – Izborna šutnja za sve političke stranke

0
Lokalni izbori 2020 – Izborna šutnja za sve političke stranke

U skladu sa članom 7.4 stav (1) Izbornog zakona BiH u periodu koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, političkim strankama, koalicijama, listama neovisnih kandidata i neovisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina zabranjeno je sudjelovanje u javnim političkim aktivnostima što uključuje, ali se ne ograničava samo na sljedeće:

1.održavanje skupova u cilju izborne kampanje;

2.izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače;

3.korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače;

4.korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače;

5.svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

Pod domaćim i međunarodnim sredstvima komunikacije podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj. Takva sredstva obuhvaćaju ali nisu ograničena na radio i televizijski program, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona itd.

U skladu sa članom 16.11 stav (1) Izbornog zakona BiH u tijku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji Bosne i Hercegovine neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

Period izborne šutnje počinje u subotu, 14.11.2020. godine u 07:00 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje, 15.11.2020. godine do 19:00 sati.

CIK-a BiH