LIŠTIČKI SLUČAJ: Muljaže u katastru Široki Brijeg – Svaka čast rodijacima i braći, ali oni nisu vlasnici ni posjednici…

ŠIROKI BRIJEG – Prije nepunih mjesec dana Županijski sud u Širokom Brijegu donio je PRESUDU kojom se uvažava tužba Tonće Glavine iz Knešpolja u jednom nesvagidašnjom slučaju, koji se u ovdašnjim pravnim krugovima još zove “Lištički slučaj” s obzirom da potječe iz vremena bivše Jugoslavije, odnosno iz vremena kada se Široki Brijeg kao mjesto zvao Lištica, a što je bilo nametnuto od tadašnjih struktura vlasti.

Spomenutom presudom poništeno je rješenjetuženika Federalne uprave za geodetske i imovonsko-pravne poslove Sarajevo, kao i rješenje Službe za inovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg.

Svaka čast rodijacima i braći, ali oni nisu vlasnici ni posjednici…

Prethodno je, u srpnju 2015. godine, odbijena tužiteljeva žalba protiv rješenja Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg kojim su imovina, odnosno nekretnine stvarnog vlasnika Tonće Glavine u imena drugih osoba, uglavnom njegovih bližnjih srodnika.

slucajglavina1112016-2

Nezadovoljan takvim rješenjem tužitelj je pred sudom u Širokom Brijegu pokrenuo upravni spor i to zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede materijalnog prava s prijedlogom da sud merotorno riješi predmetno upravnu stvar na način da se poništi, odnosno briše upis katastra Široki Brijeg koji se odnosi na ranije promjene upisa Branka Glavine (otac tužitelja), jer da nije isti mogao biti upisan obzirom da postoji Ugovor o darovanju između tužitelja i djeda tužitelja, pok. Ilije Glavine, a temeljem kojeg Ugovara i njegove provedbe je tužitelj pokrenuo parnični postupak koji je okončan da bi brisao ranije vlasnike i posjednike nekretnine zv. “Gornja ograda”, označena po novom premjeru 1313/1 k.o. Knešpolje na kojoj nekretnini je tužitelj sagradio obiteljsku kuću i ishodio građevinsku dozvolu.

“Muljali” u katastru? Što je vidljivo iz dokumentacije kojku posjedujemo, a i sam direktor je potvrdio da su neki dokumenti nevaljali tj. nezakoniti.

Tijekom postupka dokazano je kako Branko Glavina, otac tužitelja Tonće Glavine, niti jednom riječju nije spomenut u darovnom Ugovoru od 26.11.1980. godine, te da se u spisu nalazio kopija potvrde Osnovnog suda u Lištici od 8.6.1980. godine pod br. 780/87 a kojom potvrdom je blagovremeno obaviješten prvostupanjski organ i dostavljen mu je primjerak da se vodi sudski spor a što opet po navodima tužbe je neoboriv dokaz da je tijekom spora Ured za katastar nezakonito vršio promjene upisa u katastar.

slucajglavina1112016-1

Ono što je još zanimljivo u “Lištičkom slučaju” dokument je kojeg je tužitelj (a što će jedini čovjek kad ga muka natjera) “isčeprkao”, a riječ je o kopiji katastarskog plana od 15.1.1985. godine, a iz čega proizlazi da je na nekretnini označenoj kao k.č. 1313/1 upisan tužitelj 1/1.

Nadalje, iz Dopisa Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg od 20.11.2009. godine, proizlazi da su Kata i Ilija Glavina upisani u katastarski operat po avio izmjeni, a što je vidljivo iz kopije popisnog lista br. 204 k.o. Knešpolje, dok iz prijavnog lista koji se također nalazi u spisu iz 1988. godine, proizlazi da je na parceli br. 1313/1 upisanoj u posjedovnom listu br. 204, upisan Ilija Glavina sa 7/10 uz napomenu da je na terenu izvršeno snimanje i uplana kuće na k.č. 1313/1 i uneseno u katasterski operat a da se orginal skica nalazi u sudu zbog vođenja parnice br. P.780/87.

Na temelju svega navedenog Županijski sud u Širokom Brijegu je uvažio tužbu poništivši prtvostupanjsko i drugostupanjsko rješenje, te predmet vratio prvostupanjskom organu na ponovno odlučivanje, a sve temeljem odedbe čl. 36 st. 1 i 2 Zakona o upravnim sporovima.

Ombudsmen pisao Vrhovnom sudu BiH

Tonćo Glavina je također slao dopis i Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te su oni u svom dopisu Vrhovnom sudu FBiH i ostalim institucijama zatražili istraživanje u skladu s odredbama čl. 30 Pravila postupka institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 104/11).

U datim okolnostimanerješenog egzibicijalnog pitanja podnositelj žalbe trpi ozbiljne štetne posljedice.

Zar sve ove presude koje sam dobio ne znače ništa tj. do danas me neće da uknjiže u Katastarski operat Grada Širokog Brijega.

Presude koje su donešene:

– Općinski sud Široki Brijeg, Broj: 64 0 P 00948810 P 2,

– Vrhovni sud FBiH, Broj: 08 0U 002526 15 UVP,

– Vrhovni sud Broj: 64 OP 00948812 REV,

– Ustavni sud Broj: No:AP 3560/09,

– Županijski sud Broj: 08 0U 00 2526 15U,

– Županijski sud Broj: 08 0U 00 2174 14U,

– Općinski sud Široki Brijeg Broj: P 56/2000,

– Općinski sud Široki Brijeg Broj: R 81/98,

– Županijski sud Broj: 08 0U 00000 608 U,

– Županijski sud Broj: 080 U 002526 15 U.

SirokiBrijeg.info