Lištica

U Lištici pliva
jedna stolica siva,
a jedna školska klupa
u Lištici se već dugo
kupa

I oluk stari
tu se našao,
na dnu rijeke
lijepo se snašao

Društvo mu pravi
plastika razna
boce, čaše
i kanta prazna

Tu su i kišobrani
duginih boja
stare gume, akumulatori,
poderana cipela,
možda baš tvoja

Nekad su Lišticom
plivale ribe,
kućice gradili
rakovi mali,
a sad se rijekom
još samo
budala hvali

Imali smo
pitku vodu
i čistu rijeku,
a danas njome
fekalije
i teški metali
teku

A što to znači
za žitelje
i naivne ribiče-
koje rijeka
još uvijek mami-
promislite
i zaključke
izvedite sami

ECOS

SirokiBrijeg.info