Dana, 23.05.2019 godine na sjednici Vlade FBiH u Mostaru je utvrđen Prijedlog zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH, te ga je po hitnom postupku uputila u Parlament FBiH na usvajanje u oba doma tog parlamenta.

Kako je navedeno primjena prava po tom zakonu bi trebala početi dana 01.07.2019 godine. S Prijedlogom tog zakona su se složile sve tzv “reprezentativne, temeljne ili krovne udruge Armije BiH i HVO-a“ kao i sva županijska ministarstva branitelja u FBiH, jer je po mišljenju istih pa i federalnog ministra Branitelja Salke Bukvarevića u tehničkom mandatu taj zakon realan i provediv, te mu ne treba dodavati nikakve amandmane, jer bi time taj zakon postao nerealan i neprovediv.

Po tom Prijedlogu zakona razvojačenim braniteljima koji su učestvovali u pripremama za obranu i u obrani BiH u vremenskom periodu od 18.09.1991 godine do 22.04.1996 godine priznati će se 16/šesnaest prava od kojih su najznačajniji priznavanje prava na egzistencijalnu naknadu i objavu jedinstvenog registra Branitelja na službenoj stranici Federalnog ministarstva Branitelja.

S obzirom kako je razvojačenim braniteljima najvažnija egzistencijalna naknada i objava registra branitelja dužni smo pojasniti sve aspekte i jednog i drugog prava po tom zakonu, jer su te dvije točke predviđene Rezolucijom Branitelja u kojoj su sadržani svi zahtjevi razvojačenih Branitelja u FBiH.

1.Umjesto braniteljskog dodatka koji je bio opće prihvaćena kategorija među svim razvojačenim braniteljima u FBiH bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH, 30-člana komisija koja je izradila konačan nacrt zakona o pravima razvojačenih Branitelja uvodi termin egzistencijalna naknada koji je izrugivanje svim razvojačenim braniteljima, jer im se umjesto trajne kategorije koju su zaslužili nudi neka socijalna milostinja čime su povrijeđeni najdublji osjećaji tih Branitelja. U izradi konačnog teksta tog zakona sudjelovali su predstavnici oba doma parlamenta FBiH, federalnog ministarstva Branitelja, predstavnici tih krovnih, temeljnih ili reprezentativnih udruga,kao i dva predstavnika tzv “kampa heroja“ iz Sarajeva koji nisu predstavljali nikog doli sebe i svoje uskogrudne interese a njihova su imena Hamza Krkalić i Amel Pervan. Prvi iz Tešnja a drugi iz Sarajeva.

2.Ta egzistencijalna naknada se nudi razvojačenim braniteljima koji dokažu:

-kako imaju najmanje 57 godina života,

-kako su bili u oružanim snagama najmanje 12 mjeseci,

-kako su bili na Zavodu za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za tu naknadu,

-kako takvi branitelji zajedno sa svojim suprugama nemaju veća mjesečna primanja od 50% zajamčene mirovine u FBiH što preračunato iznosi kojih 180,00 KM,

-Kako imaju prebivalište u BiH,

-kako će pravo na tu egzistencijalnu naknadu prestati ukoliko takav branitelj umre ili dobije posao,

S obzirom kako je URB HVO-a dostavila svoje amandmane,prijedloge i sugestije na ponuđeni zakon,i gdje su vjerojatno ti amandmani završili u kešu jer su se kreatori tog zakona složili kako ne treba uvažavati nikakve amandmane jer je usvojeni prijedlog zakona realan i provediv, ovim putem ćemo sve naše članove i druge razvojačene Branitelje u FBiH lagano uvesti u priču oko ovog zakona pa neka sami prosude da li je taj zakon realan i provediv, konačno da li je obranjiv na bilo kojem sudu u BiH i van nje.

-Termin egzistencijalna naknada i u kojem slučaju ne smije ostati jer je on čista uvreda za sve razvojačene Branitelje bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu, a isto tako jer je braniteljski dodatak kategorija koja je prihvaćena u Rezoluciji branitelja, i stoga svi oni koji su izmijenili taj termin neka znaju kako su izdali temeljnu točku Rezolucije Branitelja koja predviđa braniteljski dodatak a ne tu egzistencijalnu naknadu,

-Nikakva dobna granica od 57 godina ne dolazi u obzir jer branitelj je branitelj bez obzira na godine života,i svi moraju biti u jednakopravnom položaju jer im se u protivnom narušavaju ustavom zajamčena prava kao i prava zajamčena međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima,

-Nikakvo sudjelovanje u Domovinskom ratu od 12 mjeseci ne dolazi u obzir već 1 mjesec kao donja granica sudjelovanja, a sve iz razloga jer postoje branitelji koji su za mjesec dana osjetili veće strahote rata nego li netko za cijelo sudjelovanje,

-Nikakva evidencija na zavodu za zapošljavanje od najmanje 12 mjeseci ne dolazi u obzir jer je pravo branitelja biti ili ne biti na zavodu za zapošljavanje, i svatko može na tisuću drugih načina dokazati radi li ili ne radi, i tu odredbu zakona u potpunosti treba brisati,

-Nikakva primanja od 50% zajamčene mirovine za branitelja i suprugu ne dolaze u obzir jer je potpuno nebitno da li branitelj radi ili ne radi, da li ima mirovinu ili nema, već isključivo njegovo sudjelovanje u borbenim postrojbama, i dokaz kako ne ostvaruje nikakva trajna mjesečna primanja iz Domovinskog rata,

-Nikakvo prebivalište u BiH ne može biti uvjet dobivanja braniteljskog dodatka jer postoje mnogi strani državljani koji su branili BiH a nemaju prebivalište u BiH,

-Nikakav prestanak prava na braniteljski dodatak ukoliko branitelj umre ili dobije posao jer takav dodatak trebaju naslijediti nasljednici I nasljednog reda kao trajnu nagradu za žrtvu svog užeg člana obitelji, dok onima koji dobiju posao također ne treba ukidati braniteljski dodatak jer njegov posao nema nikakve sveze s tim dodatkom,

-Ne može stajati niti sudjelovanje u obrani ili pripremama za obranu BiH od 18.09.1991 godine do 22.04.1996 jer su svi prethodni nacrt istog zakona predviđali sudjelovanje najkasnije do 23.12.1995 godine (Daytonski mirovni sporazum), pa bi priznavanje datuma 22.04.1996 godine (dan prestanka neposredne ratne opasnosti) u prava na braniteljski dodatak uvelo mnoge razvojačene branitelje(stotine tisuća) koji s ratom i ratnim strahotama nemaju nikakve sveze što je glavna intencija predlagača tog zakona i Salke Bukvarevića,

-Kako razlučiti tko je pripremao obranu BiH ili u obrani BiH kada svi razvojačeni Branitelji dobivaju iz ureda obrana iste obrasce u kojima piše kako su bili pripadnici oružanih snaga od tada do tada i gdje uopće nije naznačeno kakve su to postrojbe, ratne ili neratne, borbene ili neborbene, a svi znamo tko je sve u te spiskove ureda obrana nezakonito uveden,

  • Sada dolazimo do objave jedinstvenog registra branitelja na službenoj Web stranici federalnog ministarstva branitelja. Predlagač ovog zakona je samo loše kopirao isti takav registar Branitelja RH u kojemu je našlo mjesto preko 550 000 pripadnika HV-e i gdje je taj registar bio javan neko kraće vrijeme, i iz kojeg registra nije ispalo niti 100 lažnih branitelja, da bi konačno taj registar bio povučen iz javnog gledanja kada je na mjesto hrvatskog ministra Branitelja došao Tomislav Medved. Ista i još gora sudbina čeka i objavu takvog registra u FBiH jer iz njega neće ispasti nitko od njih 577 000 i taj se broj povećava.

Ono za što se URB HVO-a ŽZH od svog osnutka bori je slijedeće:

-Izrada zakona o jedinstvenom registru branitelja i njegova javna objava kao i javna objava svih korisnika prava iz BiZ-a (braniteljsko-invalidske zaštite).

-Izradu registra treba sačiniti po najnižim ustrojbenim vojnim jedinicama-vodovima, razdvajajući borbene od neborbenih postrojbi,koristeći evidencije ureda obrana, vojnih arhiva, federalnog ministarstva branitelja, ministarstva obrane BiH, kao i ratne spiskove ratnih zapovjednika, te svu drugu raspoloživu dokumentaciju,

Sada dolazimo do provedivosti tog prijedloga zakona.

-Taj zakon je u suprotnosti s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka u BiH kao i Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH i dok se god ne izmjene određene odredbe tih zakona primjena zakona o pravima razvojačenih Branitelja nije moguća,

-Primjena tog zakona je nemoguća od 01.07.2019 godine imajući u vidu kako federalna ministrica financija Jelka Miličević smatra kako se taj zakon nikako n može početi primjenjivati od 01.07.2019 godine zbog nedostatka potrebitih financijskih sredstava,

-Primjena tog zakona nije moguća i iz razloga jer je MMF u više navrata uvjetovao Vladi FBiH smanjenje socijalnih izdavanja i izdavanja za branitelje a po tom zakonu izdvajanja za branitelje se povećavaju što je za MMF neprihvatljivo,

-Postavlja se također i pitanje usvajanja konačnog prijedloga zakona u oba doma Parlamenta FBiH imajući u vidu kako još uvijek nije formirana vlast u FBiH i BiH i uopće se ne zna tko će biti za a tko protiv takvog prijedloga zakona, što drugim riječima znači Jovo-nanovo do nekih drugih prosvjeda i nemira među razvojačenim Braniteljima u FBiH.

Poštovani članovi URB HVO-a ŽZH i cjelokupna javnošću!

Usvojeni prijedlog zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH je nakaradan, loš, zao,nerealan,neprovediv, diskriminirajući, protuustavan i neobranjiv na svakom sudu u BiH i van nje. Onaj tko je učestvovao u izradi ovakvog zakona odgovarati će pred razvojačenim Braniteljima u FBiH bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH. Odgovarati će i pred licem Božjim. Stoga ovim putem URB HVO-a ŽZH poručuje kreatorima takvog zakona kako već imamo spremne kaznene prijave i tužbe protiv svih sudionika i kreatora izrade takvog zakona jer su svi do jednoga grubo prekršili Ustav BiH, sve međunarodne konvencije o ljudskim pravima, kao i sve zakone o pravima branitelja u FBiH, te im ovim putem poručujemo kako će im takav nakaradan zakon pasti na sudu, a oni sami će odgovarati kazneno.

Upravo zbog ovakvog zakona koji ne zadovoljava niti minimum zahtjeva razvojačenih Branitelja u FBiH bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu URB HVO-a ŽZH je krenula sasvim drugačijom stazom u ostvarivanju prava svojih članova o čemu će javnost do kraja ovog mjeseca biti pravodobno obaviještena.

A vi ostali razvojačeni Branitelji koje ovakav zakon tretira i predviđa vam pravo na tu tzv “egzistencijalnu“ naknadu navalite. Čekaju vas širom otvorena vrata ureda obrana i službi za branitelje općina i gadova putem kojih ćete podnositi svoje zahtjeve za tu naknadu. Čekaju vas ozarena lica službenika koji će od vas samo tražiti uvjerenja o sudjelovanju u ratu,nikako o sudjelovanju u borbenim postrojbama,nećete im biti dužni dokazivati koliko imate prihoda koje ste skrili a ostvarujete ih kao direktori ili vlasnici poduzeća na trećim osobama u BiH ili RH, pokazivati ćete im kućne liste na kojima živite sami na nekoj drugoj adresi a živite na adresama sa svojim suprugama i djecom od kojih je većina jako dobro situirana kao i vi sami, u toplim i udobnim stanovima i domovima, itd. itd. Bitno je samo da im dokažete kako vi kao podnositelj zahtjeva sa svojom suprugom nemate veća primanja od 50% zajamčene mirovine u FBiH, a to ćete po običaju lako dokazati kao i mnogo puta do sada kada ste na isti način od Salke Bukvarevića dobivali jednokratne novčane pomoći ili naknadu s Zavoda za zapošljavanje koje ni po čemu niste zaslužili jer ste uhljebi, dezerteri, lažnjaci, lopine, lopovi, beskičmenjaci bez obraza i obzira prema istinskim razvojačenim Braniteljima u FBiH najčasnijim sinovima države BiH. Navalite babe i tetke koje s ratom i ratnim strahotama nemate ništa jer vam to Salko Bukvarević i članovi 30 člane komisije za izradu nakaradnog zakona to omogućava.

A vi istinski Branitelji iz borbenih postrojbi koji niste predviđeni ovim zakonom zbog njegovih diskriminirajućih i protuustavnih odredbi sami prosudite što ćete. Hoćete li i dalje puštati tzv “predstavnike“ bez lica i naličja da vas predstavljaju pri izradi ovakvih zakona ili ćete konačno shvatiti. Na vama je odluka.

URB HVO-a ŽZH