Kreću upisi u školu plivanja u Širokom Brijegu

I ove godine u Širokom Brijegu održava se škola plivanja za sve uzraste neplivača u organizaciji „ Individualni i grupni treninzi plivanja“ čiji su organizatori Hrvoje Vukoja i Toni Ćorić.

Škola plivanja krenula je sa radom u ponedjeljak (27.06.2016.) a održavat će se tri puta tjedno na gradskom bazenu u Širokom Brijegu i to u poslijepodnevnim satima.

Novi ciklus za sve zainteresirane neplivače počinje u Ponedjeljak 4.7. 2016. Treninzi se isključivo održavaju u popodnevnim terminima također 3x tjedno.

gbšb3062016 3

Grupe su formirane na način da sa jednim učiteljem plivanja radi maksimalno 6-7 djece. Svi polaznici metodički prolaze kroz osnovne faze obuke neplivača kako bi na kraju ciklusa mogli samostalno plivat i boravit u vodi.

Sa djecom će raditi profesori tjelesne i zdravstvene kulture s višegodišnjim iskustvom u ovoj sportskoj oblasti.

Pored škole plivanja radimo također i individualne sate plivanja prilagođene svakoj osobi zasebno, a termine dogovaramo u skladu vaših mogućnosi. Ovdje isključivo radi jedan trener sa jednim polaznikom.

gbšb3062016 2

Svi koji žele uključiti svoje dijete u školu plivanja ili pak žele individualne sate plivanja mogu to učini na kontakt telefon: 063/626-322

Facebook: Individualni i grupni treninzi plivanja