Vijeće ministara BiH većinom glasova utvrdilo je Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije s oznakom „EI“, kao potvrdom određene usklađenosti s legislativom Europske unije u ovoj oblasti.

Uz približavanje standardima koji važe u Europskoj uniji, ovim prijedlogom zakona žele se pojednostaviti usluge građanima i poslovnoj zajednici u BiH i olakšati promet elektronskih dokumenata u javnoj upravi.

Uspostavljanjem e-Servisa ostvarit će se bolja komunikacija poslovnih subjekata, državne uprave i građana, uz smanjenje troškova poslovanja. To će doprinijeti uštedama, smanjenju sive ekonomije i korupcije. Istovremeno, omogućit će se građanima, poslovnim i drugim subjektima da svoje obaveze ili zahtjeve prema upravi obavljaju na što efikasniji način, uz minimalne troškove i broj fizičkih kontakata s organima uprave, i to putem više različitih elektronski baziranih kanala za isporuku servisa.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduru usvajanja.

SirokiBrijeg.info