Home OTPOR - Vijesti izvan ŽZH Kako se BIH “prevarant s lažnom diplomom” direktor OSA-e Osman Mehmedagić dočepao fakultetske diplome!?

Kako se BIH “prevarant s lažnom diplomom” direktor OSA-e Osman Mehmedagić dočepao fakultetske diplome!?

0
Kako se BIH “prevarant s lažnom diplomom” direktor OSA-e Osman Mehmedagić dočepao fakultetske diplome!?

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrdilo je da Američki univerzitet (AU) u BiH, na kojem je direktor OSA-e Osman Mehmedagić zvani Osmica navodno 2013. godine stekao fakultetsku diplomu, nema dozvolu nadležnih za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajeva, saznaje Press.

“Dozvolu za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo posjeduje visokoškolska ustanova u statusu visoke škole pod nazivom Američka škola za ekonomiju. Osnivač više škole Američka škola za ekonomiju sa sjedištem u Sarajevu koja ima dozvolu za izvođenje nastavnog procesa samo iz jednog studijskog programa i to na prvom ciklusu studija je Američki univerzitet u BiH sa sjedištem u Tuzli. Slijedom navedenog proizilazi da “visokoškolska ustanova” Američki univerzitet u BiH nema dozvolu nadležnih obrazovnih vlasti za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo”, piše u aktu koji potpisuje ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izbjeglo je čak Američki univerzitet u BiH nazvati visokoškolskom ustanovom stavljajući “visokoškolska ustanova” pod navodnike.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH obavijestila je Tužiteljstvo BiH kako ni nedavno otkrivena “diploma” direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osmana Mehmedagića zvanog Osmica nije validna.

Naime, AUBiH je tek 2016. godine, tri godine nakon što je Osmici izdata diploma, dobio uvjetnu akreditaciju. Bez akreditacije visokoškolska ustanova po zakonu nije ovlaštena da dodjeljuje akademske stepene i diplome jer se akademski stepeni i diplome dodjeljuju u skladu s uvjerenjem o akreditaciji, a koju AUBiH nije imao 2013. godine.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH pozvala se i na član 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini koji glasi: “Nadležni državni organi te drugi organi i organizacije u Bosni i Hercegovini će, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stupnja i diplome koje izdaju akreditirane visokoškolske ustanove”.

PressMedia.ba