„Pružena su usmena jamstva kako će svim zaposlenicima Aluminija Vlada FBiH uvezati radni staž, o čemu će Vlada donijeti odluku u najkraćemu mogućem roku“, jedan je od zaključaka posljednje sjednice Kriznoga vijeća Aluminija.

Sastanku su prema priopćenju iz Aluminija sudjelovali članovi Uprave, Nadzornoga odbora, predstavnika radnika, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, federalna ministrica financija Jelka Milićević te u svojstvu promatrača članovi Predsjedništva i Skupštine Nezavisnoga sindikata zaposlenika Aluminija.

Izdvojimo nekoliko stavki iz ovog priopćenja, prije svega „usmeno jamstvo“, koje je samim tim potpuno neobavezujuće. Odluku o tome treba donijeti Vlada Federacije, čime je prebačena loptica odgvornosti sa čelništva HDZ-a BiH koje je desetljećem upravljalo tvornicom.

Prema više izvora Žurnala koji su sudjelovali sastanku, koliko vjeruje u „usmeno jamstvo“ najbolje je ilustrirala ministrica financija Jelka Miličević, koja na zahtjeve za uplatu nedostajućeg staža od posljednjih 18 mjeseci reagira pitanjem:

„Pa dobro ljudi, šta vam i znači taj neuplaćeni staž ako će ljudi ići za Njemačku”?

To je to. Dragan Čović i družina bi najsretniji bili kada bi radnici Aluminija listom otišli u Njemačku i druge zapadnoeuropske zemlje i tako ih oslobodili njihovih muka po Aluminiju.

Naravno, nisu naveli da u Federaciji na uvezivanje staža zbog pljačkaške privatizacije, one sa SDA i Strankom za BiH u pozadini čeka još gotovo 80 tisuća radnika, za što treba osigurati cijelih milijardu maraka!

Druga značajka koja se može iščitati iz priopćenja jeste da sjednici Kriznog vijeća sudjeluju i predstavnici radnika i predstavnici Nezavisnoga sindikata zaposlenika Aluminija. Ukazuje to na podijeljenost radnika i njihovih dojučerašnjih tribuna, koja je ne samo egzistencijalne nego i političke prirode.

Kao da ništa nisu naučili od svojih supatnika prethodnih godina iz drugih dijelova Federacije, koji su zahvaljujući dijelom i šutnji sindikata završili na burzi, umirući prije nego dočekaju makar minimalnu mirovine.

Očekivati sada da će Dragan Čović političkim (i drugim) ucjenama iščančati da Novalićeva vlada pokaže empatiju spram radničke sudbine iluzija je bez premca.

„Ono što prihvati Vlada Federacije BiH bit će onda transparentno predstavljeno javnosti“, poručio je nakon sastanka Čović,

Potpisnik ovih redova sudjelovao je prije dvadesetak godina, u vrijeme kada su one bile otvorene za medije, sjednici SDA-HDZ Vlade Federacije. Premijer bješe Edhem Bičakčić, a ministar financija Dragan Čović. Raspravljalo se i o ekonomiji i o gospodarstvu.

„Daj ti meni Hidroelektranu Mostar, ja ću tebi prepustiti svu Hrvatsku poštu i telekomunikacije,“ predložio je Bičakčić Čoviću, na što se ovaj samo nasmijao.

Ti meni, ja tebi. Oni su SDA i HDZ. Ti profitiraj na telekomunikacijama, ja ću na struji. Tako je prije dvadesetak godina počeo „i ekonomski i gospodarstveni“ oporavak Federacije pod SDA-HDZ paskom. Epilog je vidljiv, od Aluminija, preko Sokola, do Energoinvesta, Krivaje, Hidrogradnje, Polihema, Šipada, Borca…nastavite niz…

Amerilo Gutić / Zurnal.info