Na temelju zaključka Općinskog vijeća broj: 01-14-154/19 od 29.11. 2019. godine, te na temelju članka 100.Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj:1/08,8/08,2/10 i 1/17), Općinski načelnik upućuje

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi Nacrta proračuna općine Posušje za 2020. godinu

Prijedlozi,primjedbe,mišljenja i sugestije na Nacrt Proračuna općine Posušje za 2020. godinu, mogu se dostaviti Službi za financije općine Posušje, najkasnije do 11.12. 2019. godine, putem:

a)dopisom predsjednika mjesnih zajednica
b)putem pošte ili pisarnice
c)telefona broj: 685 718
d)e-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Dokument s Nacrtom proračuna možete preuzeti preko ispod ponuđene (link) stranice:

Nacrt proračuna za 2020 godinu