Izvučeni su parovi osmine završnice MNL MZ Grada Širokog Brijega 2016.

Ponedjeljak 1.8.:

20:30h – Knešpolje – Ciglana Gradac

21:30h – Jare – Izbično

22:30h – Ljuti Dolac – Privalj

Utorak 2.8.:

20:30h – Ljubotići – Trn

21:30h – Rasno – Oklaji

22:30h – Desna Obala – Dobrkovići

Srijeda 3.8:

20:30h – Kočerin – Brig

21:30h – Čerigaj – Turčinovići

SirokiBrijeg.info