Dana 03.10.2018 godine u Osnovnoj školi u Kočerinu s početkom u 19,00 sati je održana redovita skupština URB HVO-a Grada Široki Brijeg(upravo na dan i u isto vrijeme kad je bio središnji skup HNS-HDZ BiH)u sportskoj dvorani na Pecari u Širokom Brijegu)što dovoljno govori samo za sebe. Na skupštini su bili prisutni Predsjednik URB HVO-a ŽZH Vlado Marušić i tajnik URB HVO-a ŽZH Borislav Brzica.

Za dnevni red su bile predviđene slijedeće točke:

1.Izvještaj o radu udruge u proteklom periodu,

2.Izvještaj o poduzetim aktivnostima u svezi Izrade Zakona o jedinstvenom registru Branitelja u ŽZH i njegove javne objave,kao i javne objave korisnika prava iz oblasti BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite) i njegove javne objave,

3.Ostalo i pitanja članova udruge rukovodstvu udruge,

Nakon minute šutnje za sve poginule Branitelje i one koji su nas napustili s ovog svijeta do održavanja ove skupštine krenulo je čitanje dnevnog reda gdje je Predsjednik URB HVO-a Grada Široki Brijeg Vinko Banožić u kratkim crtama rekao slijedeće:

„URB HVO-a Grada Širokog Brijega od dana 28.02.2018 godine od zadnjih većih blokada u FBiH kada se mirnim putem razišla od tzv“boraca“iz Ljubuškog koji koriste naziv svojstven komunističkim totalitarnim sustavima,kojeg su se imena odrekle sve zemlje svijeta,jer Hrvati trebaju i moraju poznavati samo termin Branitelj,je krenula stazom pravde i istine i nitko je više na tom putu ne može zaustaviti. Poduzeto je niz aktivnosti kako bi članovi naše udruge u ŽZH i preko ministarstva Branitelja RH ostvarili svoja zaslužena prava Branitelja koja su im od završetka rata sustavno uskraćivana od političkih elita u BiH i FBiH. Isto tako napomenuo je kako su određeni članovi i dio rukovodstva URB HVO-a Grude te,URB HVO-a Posušje koji su u međuvremenu promijenili svoj naziv u UZB Podružnica Posušje krenuli stazom koju koriste tzv“borci“iz Ljubuškog i to je njihov odabir,ali nikako nije ispravan jer taj put je put nasilja,mržnje,laži,ogovaranja,odnosno put koji članovima njihovih udruga neće donijeti ništa dobro. Dokazi za to su sukobi s policijom,vozačima osobnih i teretnih automobila na Bijači,sukobi s predstavnicima Vlade FBiH i Federalnog parlamenta u Mostaru,sukobi s pripadnicima MUP-a KS u Sarajevu u središtu grada kada je kao kolateralna žrtva umro Branitelj Armije BiH Ramo Bećirović iz Zenice,napadi na novinare portala Klix ba i Al Jazirre u Sarajevu,te blokade prometnica i Gradovima i općinama FBiH koje njihovim članovima neće donijeti ništa dobro već samo mržnju prema Braniteljima od cjelokupne javnosti u globalu“. Na kraju je rekao kako će podrobnije izvješće o aktivnostima koje su URB HVO-a ŽZH i URB HVO-a Grada Širokog Brijega poduzele reći Predsjednik URB HVO-a ŽZH Vlado Marušić.

On je svoj govor počeo riječima:

„Svaki put kad je hrvatski narod pokušao pokrenuti određenu inicijativu kojom želi doći do istine koja traži put ka oslobođenju hrvatskog naroda vodeći ljudi takvih inicijativa budu stigmatizirani,ogovarani, i napadani verbalno i fizički. Bilo da je u pitanju lustracija u hrvatskom narodu ili je u pitanju izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja te njegova javna objava kao i javna objava spiskova korisnika prava iz BIZ(braniteljsko-invalidske zaštite). Upravo ovo drugo kad sam ja predvodnik te inicijative među Braniteljima u FBiH,a potom i u ŽZH kao Predsjednik URB HVO-a ŽZH pokrenuo inicijativu kojom tražimo izradu zakona o jedinstvenom registru Branitelja uz odvajanje borbenih od neborbenih postrojbi po vodovima,te njegove javne objave,kao i javne objave spiskova BIZ(braniteljsko-invalidske zaštite),kreću nesmiljeni napadi na mene i sve one koji me u tome podržavaju. Napadi dolaze sa svih strana pa čak i s onih strana od kojih sam se najmanje nadao a ono je čak iz Gruda i Posušja od dijela rukovodstva tih udruga a nikako od njihovih članova. Postavlja se konačno pitanje zašto je tome tako? Jedini odgovor koji se nameće je kako postoje dvije vrste u tzv“braniteljskim redovima“kojima smeta javni registar i javna objava korisnika prava iz BIZ-a a oni su:

-Ratni dezerteri,

-Ratni zlikovci,

Jer istinski Branitelji se nemaju prava bojati Izrade zakona o javnom registru i njegovoj javnoj objavi kao i objavi spiskova korisnika prava iz BIZ-a,jer pravi i istinski Branitelji su samo branili svoje domove i svoje obitelji i moraju biti spremni braniti svoju čast i dostojanstvo čak i na sudovima. Ali na sudovima u kojima sjede suci Hrvati koji će na temelju činjenica i dokaza procesuirati svakog Branitelja HVO-a za koga se dokaže da je za vrijeme Domovinskog rata činio zločine suprotne međunarodnim konvencijama i domaćem pravu u vrijeme Domovinskog rata i neposredne ratne opasnosti,uvažavajući okolnosti koje se vežu za rat i vrijeme neposredne ratne opasnosti kao posebne okolnosti u kojima se nalaze Branitelji.

U svezi ostvarivanja prava članova URB HVO-a ŽZH a samim time i URB HVO-a Grada Širokog Brijega u ŽZH rekao je slijedeće:

„URB HVO-a ŽZH je podnijela zahtjev Skupštini ŽZH, Vladi ŽZH, Ministarstvu Branitelja ŽZH,te Ministarstvu Branitelja RH kojim traži da se članovima URB HVO-a ŽZH omogući sukladni postojećim zakonima prizna pravo na braniteljski dodatak kao i Izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja u ŽZH i njegova javna objava kao i javna objava spiskova korisnika prava iz BIZ-a.

S tim u svezi je rekao kako je Skupština ŽZH na svojoj zadnjoj skupštini već razmatrala zahtjev URB HVO-a ŽZH kojim se traži braniteljski dodatak i Izrade Zakona o jedinstvenom registru Branitelja i javna objava spiskova korisnika prava iz BIZ, gdje je određen odbor od 6/šest članova Skupštine ŽZH koji će u suradnji s predstavnicima URB HVO-a ŽZH razmotriti sve aspekte u svezi njihovog zahtjeva koji je službeno protokoliran u Skupštini ŽZH i gdje je skupština ŽZH donijela zaključak po tom pitanju.

Napomenuo je također kako je tzv “inicijativni odbor“ određene grupacije Branitelja podnio zahtjev kojim se traži formiranje tzv “braniteljskog fonda u ŽZH“ po uzoru na takav fond koji je zamišljen u FBiH iz kojeg bi se financirali razvojačeni Branitelji u ŽZH kroz braniteljski dodatak te ostale potrebe Branitelja gdje u dnu tog zahtjeva koji je proslijeđen zahtjev Skupštini ŽZH stoji slijedeće:

-URB HVO-a Grude,
-URB HVO-a Posušje,
-URB HVO-a Široki Brijeg,
-UZB HVO-a Ljubuški

Taj zahtjev-inicijativa vrvi od nelogičnosti jer nije protokoliran, potpisan, opečaćen, a niti točan jer URB HVO-a Posušje više ne postoji jer je ta udruga promijenila svoj naziv u stari naziv UZB Podružnica Posušje, dok URB HVO-a Ljubuški također ne može stajati jer je to multietnička udruga koja nosi naziv UZB/Borci BiH Ljubuški, a postoji također i UZB Podružnica Ljubuški i obje su multietničke udruge u kojima s jednakim pravima i obvezama nastupaju i Armija BiH i HVO-a što su predstavnici te udruge uvijek i svugdje naglašavali. Što se tiče URB HVO-a Grada Širokog Brijega ona s tom inicijativom, zahtjevom nema ništa niti je ona zanima iz čega proizlazi kako se i tzv “borci“ i odmetnuti članovi URB HVO-a Grude i Posušje, a poglavito ovi tzv “borci“ iz Ljubuškog koji su često naglašavali kako su njihova prava u Sarajevu uz čestu opasku “Nema ništa bez Sarajeva“, lagano šlepaju na stranu URB HVO-a ŽZH jer vide i osjećaju kako su URB HVO-a ŽZH i URB HVO-a Grada Široki Brijeg krenuli pravom stazom, te ih počinju kopirati odnosno oponašati.

Nikada nije kasno za njih da se vrate na pravu stazu ali zaključio je kako za to još nije vrijeme. Prije istinskog povratka na pravu stazu potrebito je izvršiti temeljitu lustraciju u njihovim redovima i duhovno otriježnjenje od grijeha koje su načinili svojim činjenjima rukovodstvima udruga URB HVO-a ŽZH i URB HVO-a Grada Širokog Brijega.

Osvrnuo se također u ostvarivanje prava članova razvojačenih Branitelja preko federalnog ministarstva gdje je rekao kako to ministarstvo a ni stranka SDA nikada neće pristati na izradu jedinstvenog registra branitelja i njegovu javnu objavu te javnu objavu korisnika prava iz BIZ-a kao i na braniteljski dodatak razvojačenim braniteljima bez ikakvih prava po osnovu učešća u Domovinskom ratu po mjeri tih branitelja jer je ta stranka u spiskove branitelja i korisnika prava uvela preko 250 000 pripadnika Armije BiH i stoga je to za njih nacionalno pitanje od iznimne važnosti jer diranjem u te tzv “branitelje“ stranka SDA bi nestala s političke scene.

Na kraju je rekao kako će uskoro parlamentarni izbori u BiH i kakva god konstelacija odnosa bila u novoj županijskoj skupštini u ŽZH zahtjev URB HVO-a ŽZ će ih čekati na stolu i o njemu će se morati raspravljati i koji će biti usvojen.

Zbog velike prašine koja se digla upravo zbog izrade Zakona o jedinstvenom registru Branitelja i javnoj objavi korisnika prava iz BIZ-a on je pozvao članove udruge da se izjasne većinom glasova da li su za to da URB HVO-a Grada Širokog Brijega sačini jedinstveni registar svojih članova koji će potom biti objavljen, nakon čega će se krenuti u Izradu Zakona o jedinstvenom registru Branitelja uz odvajanje borbenih od neborbenih postrojbi po vodovima i njegovu javnu objavu, te objavu spiskova korisnika prava iz BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite) u ŽZH što je glavni preduvjet za sačinjavanje spiskova članova URB HVO-a ŽZH koji će imati pravo na braniteljski dodatak u ŽZH.

Svi članovi udruge su jednoglasno podržali sačinjavanje spiskova Branitelja,članova udruge i njegove javne objave. U tom smislu od svih je zatraženo da u što je moguće kraćem vremenskom roku dostave u URB HVO-a ŽZH i URB HVO-a Grada Širokog Brijega validna uvjerenja od ureda obrane Grada Širokog Brijega o učešću u ratu temeljem obrazaca VOB-8 (knjiga ratnih dnevnika postrojbi), kao i uvjerenje porezne uprave FBiH kojim dokazuju kako ne ostvaruju nikakva trajna mjesečna primanja po osnovu učešća u Domovinskom ratu.

Na kraju je napomenuo kako je u URB HVO-a ŽZH pristigao veći broj takvih uvjerenja od članova URB HVO-a ŽZH iz Ljubuškog,Posušja, Gruda i Širokog Brijega i pokazao ih članovima, što zorno dokazuje kako članovi URB HVO-a iz cijele ŽZH vjeruju u put koji je trasiralo rukovodstvo URB HVO-a ŽZH u cilju ostvarivanja prava njihovih članova u ŽZH,ali i u Ministarstvu Branitelja RH od kojeg se uskoro očekuje poziv za sastanak u sjedištu tog ministarstva u Zagrebu.

Nakon glasovanja o tom prijedlogu donijet je zaključak kojim će URB HVO-a Grada Širokog Brijega kao prva udruga u FBiH krenuti u sačinjavanje spiskova svojih članova iz borbenih postrojbi i javno ga objaviti.

Nakon njega je riječ dobio Borislav Brzica tajnik URB HVO-a ŽZH koji je rekao kako je krenuo stazom URB HVO-a ŽZH koju predvodi Predsjednik Vlado Marušić jer je to jedini istinski put demokratičnosti a sve je drugo laž i obmana. Ako smo se borili za hrvatske prostore i u ŽZH logično je kako naša prava trebamo tražiti upravo u ŽZH i tom stazom smo krenuli. Svugdje ima problema ali glavni problemi izviru upravo zbog izrade jedinstvenog registra Branitelja i javna objave korisnika prava jer to mnogima ne dogovara pa čak i u Grudama odakle on dolazi . Odlučio je ne sudjelovati u aktivnostima sadašnjeg rukovodstva udruge iz Gruda dok ta udruga ne izabere rukovodstvo koje će slijediti istinski Branitelji iz Gruda a ne kao do sada njih 5 do 6 koji su krenuli stazom tzv “boraca“ iz Ljubuškog. Ova staza kojom ide URB HVO-a ŽZH je istinska staza koja mora polučiti rezultat za sve članove URB HVO-a ŽZH rekao je na kraju.

Tomislav Banožić,dopredsjednik URB Grada Širokog Brijega je kratko napomenuo kako su svi članovi URB HVO-a Grada Širokog Brijega dužni najkasnije za mjesec dana dostaviti validna uvjerenja kojim dokazuju svoj status branitelja iz borbenih postrojbi,uz napomenu kako svi moraju pronaći 4/četiri svjedoka, kolege s ratišta i jednog ratnog zapovjednika koji će pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrditi njihov ratni put.

Neki članovi udruge su postavili pitanje što se može učiniti ako i Ured obrane Grada Širokog Brijega ne izda validno uvjerenje o učešću u ratu-ratni put, na što im je Vlado Marušić odgovorio kako je ured obrane Grada Širokog Brijega dužan izdati im to uvjerenje na njihov osobni zahtjev, a ukoliko se to ne dogodi onda će udruga poduzeti odgovarajuće zakonske mjere prema voditelju tog ureda, uz napomenu kako je URB HVO-a ŽZH već u taj ured dostavila svoj zahtjev kojim traži da taj ured na osobni zahtjev naših članova izdaje njima validna uvjerenja o učešću u ratu-ratni put.

URB HVO Široki Brijeg