Ukoliko na Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno u Parlamentu FBiH prođu izmjene Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje priprema Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, razvojačeni branitelji će umjesto pola boda za svaku godinu provedenu u ratu, imati jedan bod. Također, umirovljenici koji odu u mirovinu sa 40 godina staža ili 65 godina života, moći će raditi i primati mirovinu, što sada nije slučaj. A razvojačenim braniteljima se neće umanjivati mirovina ukoliko se sa 62 godine umirove.

Kada su u pitanju aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o PIO-u, koje se odnose na razvojačene branitelje, tokom izračuna mirovina po ovom zakonu doći će do povećanja vrijednosti osobnog boda na jedan bod za svaku godinu posebnog staža. Naime, izmjenom ove odredbe pripadinci oružanih snaga dovode se u ravnopravan položaj sa ostalim osiguranicima u smislu da osobni bodovi za svaku godinu posebnog staža umjesto pola, iznose jedan bod, za priznatu punu godinu ostvarenog posebnog staža – navode iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Dodaju kako će se dopuniti i član 49 Zakona, na način da se ozljedom na radu smatra i ozljeda osobe zadobile u pripremama za obranu, odnosno u obrani Bosne i Hercegovine. Pojašnjenje portal Faktor.ba je potražio u Zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje PIO.

Naime, u ratu su poginuli i oni koji nisu imali dana radnog staža. E kako bi njihovi supružnici ili djeca mogli ostvariti pravo na mirovinu, u član se dodaje i to da je stradanje za vrijeme obrane ili pripreme za obranu, također ozljede na radu – pojasnio je za Faktor.ba Tomislav Kvesić, samostalni stručni suradnik u Uredu za informiranje Zavoda PIO.

Sa Kvesićem su razgovarali i o izmjenama Zakona o PIO-u koje se tiču umirovljenika koji žele i raditi.

Sadašnji naš zakon je onemogućio svima osim imenovanim dužnosnicima, da budu u radnom odnosu i primaju mirovine. Sada se predloženim izmjenama Ministarstva ponovo omogućava osobama s 40 godina staža osiguranja ili 65 i više godina života da mogu raditi, odnosno biti u obaveznom osiguranju i primati mirovinu – rekao je Kvesić.

U Ministarstvu kažu da bi u skladu sa članom 145 Zakona neopravdano bila izvršena penalizacija mirovina bivših pripadnika oružanih snaga s obzirom na to da je odredbom člana 144 Zakona propisano ostvarivanje prava na starosnu mirovinu na navršenih 62 godine života i 40 godina mirovinskog staža.

Po sadašnjem Zakonu o PIO-u je određeno da se onima koji odu u prijevremenu starosnu mirovinu, mirovina trajno umanjuje za oko četiri posto po godini ranijeg umirovljenja, u odnosu na potrebnih 65 godina. U tu priču su uključeni i oni koji odu sa 62 godine života i 40 godina mirovinskog staža. Sad se ovom odredbom onima koji odu s 40 godina mirovinskog staža i 62 godine života neće umanjivati mirovina – objašnjava Kvesić.

U Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike kažu da se i dalje radi na izmjeni određenih odredbi Zakona o PIO-u.

Smatramo da su izmjene i dopune odredbi Zakona u korist građana FBiH, a koje bi se u skorije vrijeme mogle očekivati na Vladi FBiH – rekli su.

Faktor.ba