IMA I TOGA: U Gradskoj vijećnici u Ljubuškom svih 17 točaka dnevnog reda jednoglasno usvojene

U Gradskoj vijećnici u Ljubuškom danas je održana 35. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.

Odmah na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić je predložio da se s najavljenog dnevnog reda skine šest točaka vezanih za mjesne zajednice radi dorade, što je i prihvaćeno.

Tako se danas na dnevnom redu našlo 17 točaka, a sve su jednoglasno usvojene.

Između ostalog, usvojeni su i prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2019. godinu, te Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški.

Današnji dnevni red je izgledao ovako:

1.Usvajanje zapisnika sa XXXIV. sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Općinskog/Gradskog vijeća Ljubuški za 2019. godinu,

4.Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2020. godinu,

5.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2019. godinu,

6.Prijedlog Odluke o usvajanju revidirane Integrirane strategije lokalnog razvoja Grada Ljubuškog za razdoblje 2019.-2024.

7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,

8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade,

9.Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine označene kao k.č. broj 2051, površine 105,00 m2, upisane u Posjedovnom listu broj 31 u K.O. Vašarovići kao javno dobro,

10.Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine označene kao k.č. broj 1484, površine 249,00 m2, upisane u Posjedovnom listu broj 250 u K.O. Klobuk-Podbrdo kao javno dobro,

11.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

12.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,

13.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,

14.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Zoning plan Poslovne zone Zvirići (2012-2020),

15.Prijedlog zaključka o ispravljanju greške u Rješenju Gradskog vijeća Ljubuški o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a)Juri (Srećko) Kozini broj: 01-02-2867/19 od 20.12.2019. godine,
b)Marinu (Ivan) Crnjcu broj: 01-02-2866/19 od 20.12.2019. godine,
c)Vladi (Blago) Vištici broj: 01-02-2865/19 od 20.12.2019. godine,
d)Vinariji Majić d.o.o. zastupana po direktoru Vjekoslavu Majiću broj: 01-02-2868/19 od 20.12.2019. godine,
e)Andriji (Ante) Bradvici broj: 01-02-2864/19 od 20.12.2019. godine,
f)Stanku (Rudo) Primorcu broj: 01-02-2863/19 od 20.12.2019. godine,

16.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za potpisivanje Ugovora o zajedničkoj izgradnji (ortakluku) i diobi,

17.Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški.

RadioLjubuski.ba