Hrvatska zaštitila prava HVO-a novim zakonom

Hrvatska će zaštiti stečena prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji te omogućiti ostvarivanje određenih prava pripadnicima HVO-a i članovima njihovih obitelji, jedna je od stavki Nacrta novog Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji je jučer predstavljan u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Na ovaj način Hrvatska će i zakonskim rješenjem zaštiti prava koja pripadnici HVO-a sada imaju, te ista proširiti, a sada je i zakonski jasno određeno da državljani RH, koji su bili pripadnici HVO-a i članovi njihovih obitelji ostvaruju prava prema Ugovoru između Hrvatske i BiH

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potvrdio je jučer su novim Zakonom obuhvaćeni i bivši pripadnici Hrvatskog vijeća obrane.

-Stradalnici iz redova HVO-a i njihove obitelji su prepoznati u Zakonu, zaštićena su njihova prava, kazao je Medved i istaknuo da će dio njihovih prava biti reguliran i dopunom međunarodnog zakona iz 2006., a o čemu se treba pregovarati s BiH. Naime, upravo u dijelu koji se odnosi na statusna prava navodi se donošenje izmjena i dopuna Ugovora između Hrvatske i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji kojim će regulirati prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane.

Invalidska i obiteljska mirovina

Za razliku od važećeg Zakona koji samo predviđa da će prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane biti regulirana međudržavnim sporazumom, donošenjem novoga Zakona regulirat će se i dio prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji u samom Zakonu. Navedeno je u cilju vrednovanja doprinosa pripadnika HVO-a u obrani suvereniteta.

Posljedica donošenja zakona bi bila zaštita stečenih prava za pripadnike HVO-a i članove njihovih obitelji (pravo na invalidsku mirovinu za pripadnike HVO-a koji nisu podnijeli zahtjev u roku predviđenim važećim Ugovorom i pravo na obiteljsku mirovina za članove obitelji pripadnika HVO-a koji nisu obuhvaćeni važećim Ugovorom).

Načelnik Sektora za upravno-pravne poslove Ivica Akmadža rekao je da su proširena prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i članova njihovih obitelji, za što će u idućoj godini biti potrebno 14 milijuna kuna.

Također se braniteljima omogućuje rad uz mirovinu, čime žele se sačuvati stečena prava pripadnika HVO-a i ispraviti nepravdu prema ratnim vojnim invalidima iz BiH koji zbog vremenskog roka nisu uspjeli ostvariti pravo na mirovine.

Jednim od članaka u Nacrtu se štite stečena prava pripadnika HVO-a koji su već ostvarili status RVI-a, odnosno HRVI-a iz Domovinskog rata II. do X skupine i pravo na osobnu invalidninu, iako u tom trenutku nisu imali status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pod uvjetom da se u trenutku stupanja na snagu ovog Zakona nalaze na redovitoj isplati osobne invalidnine.

Borbeni sektor

Državljani Republike Hrvatske, koji su bili pripadnici HVO-a i članovi njihovih obitelji ostvaruju prava prema Ugovoru između RH i BiH, navodi se u Nacrtu.

Osobe iz ovoga članka prava ostvaruju pod uvjetom da su bili pripadnici borbenog sektora HVO-a, odnosno da je osoba od koje izvode pravo bila pripadnik borbenog sektora HVO-a. Pod pripadnikom borbenog sektora HVO-a iz stavka 2. ovoga članka u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pripadnik HVO-a i policije HVO-a koji je sudjelovao u oružanom otporu i djelovao u izravnoj vezi s pružanjem otpora u obrani suvereniteta od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996. godine. Također, pripadnici borbenog sektora HVO-a imali bi novim zakonom pravo na odvjetnika ukoliko se protiv njih vodi postupak za kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnoga prava, odnosno protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, odnosno protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva

61 posto poginulih porijeklom iz BiH

Saborski zastupnik i general Željko Glasnović kazao je za Dnevni list kako je ovo Nacrt zakona te kako je tijekom jučerašnjeg predstavljanja kazao kako je nužno napraviti nekoliko ključnih poteza, a jedan od njih je i suradnja svih ministarstava kako bi se našli poticaji za zapošljavanje branitelja u BiH. Jedan od načina je poticanje proizvodnje smilja i izgradnja destilerija. Glasnović je također kao ključno naveo i potrebu izjednačavanja statusa, podsjetivši kako je predsjednik Franjo Tuđman govorio o hrvatskim snagama i nikada nije pravio razliku HV-a i HVO-a budući je u ratu sve bilo dio jedinstvenog bojišta. Od toga se mora početi, kaže Glasnović, te ističe i malo poznat podatak kako je 61 posto poginulih branitelja u Domovinskom ratu bilo porijeklom ili rodom iz BiH.

Naknada za nezaposlene

Kako navode, nacrt prijedloga novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja donosi objedinjavanje veteranskih i stradalničkih prava u jedinstvenom zakonu, otvorene rokove za priznavanje statusa branitelja i HRVI, uvođenje naknade za nezaposlene veterane (umjesto opskrbnine) i vraćanje prava na besplatne udžbenike, sistematske preglede za veterane i donošenje Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja branitelja i stradalnika iz DR-a. Medved je istaknuo da, po podacima o starosnoj i statusnoj strukturi hrvatskih branitelja, od 442.749 živih branitelja njih 205.653 je u radnom odnosu. Posebno ranjivom skupinom ocijenio je 82.889 branitelja koji nisu zaposleni niti primaju mirovinu.

Stoga se uvodi naknada za nezaposlene branitelje i njihove obitelji, koja zamjenjuje nekadašnju opskrbninu, a iznos naknade ovisi o broju dana provedenih u obrani. Uz to, novim zakonom osigurava se i viši iznos najnižih mirovina, što ovisi o broju dana provedenih u borbenom sektoru.

–Posebno smo usmjereni na one kategorije branitelja koje do sada nisu bile prepoznate, sve dosadašnje mjere su bile usmjerene prema stradalnicima iz rata i njihovim obiteljima, ovdje su obuhvaćeni i branitelji koji nisu bili ranjeni i koji danas spadaju u red najranjivijih kategorija, njih je oko 82 tisuće. Uvodi se mjera naknade za nezaposlene branitelje, kazao je Medved i pojasnio da je ranije ova kategorija spadala pod Ministarstvo socijale, a da će primjenom novog Zakona doći pod Ministarstvo branitelja.

Od 1. rujna se ukida smanjenje mirovina za deset posto ostvarenih po posebnim propisima, a Registar hrvatskih branitelja više neće biti javan.

Dario Pušić / Dnevni list