Hercegovina leži na crnom zlatu – Tko će i koliko profitirati od tolike nafte?

Sljedeće godine BiH, odnosno Federacija BiH, biti će u naftnoj groznici jer, nakon što se do kraja ove godine raspišu javni pozivi za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i isti budu otvoreni do kraja travnja sljedeće godine, slijedi istraživanje na četiri bloka: dva manja u Posavini, Tuzli i Dinaridima s ukupnom površinom od 4.961 kilometara kvadratnih. Ujedno, Dinaridi su i najveće potencijalno nalazište i prostire se na području dvije hercegovačke županije, HNŽ i ŽZH.

Do kraja godine raspisuju se tenderi

Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH za Dnevni list je kazao da javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina još nije raspisan, ali da se to očekuje do kraja godine jer je tenderska dokumentacija s prijedlogom ugovora u završnoj fazi.

“Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije održalo je promociju ovog projekta u Sarajevu, Londonu, Ankari i Budvi kako bi predstavilo zakonske i fiskalne obveze i uvjete kao i tehnički potencijal ponuđenih blokova. Primjerice, dojmovi s promocije u Londonu, gdje je bilo više od 20 naftnih kompanija, su vrlo pozitivni. S nekim od njih održani su i posebni sastanci. Na zavidnoj razini bila je i zainteresiranost u Ankari i Budvi. Možemo kazati da postoji interes naftnih kompanija za ulaganje u istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH”, rekao je Džindić za Dnevni list.

On je podsjetio da je Vlada Federacije BiH je 13. studenoga donijela Odluku o Pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije te da se očekuje da će javni poziv biti raspisan krajem studenog ili početkom prosinca i biti otvoren do travnja 2020. godine. Konačnu odluku o dodjeli koncesije donosi Vlada Federacije BiH uz suglasnost Parlamenta F BiH.

Džindić je pojasnio da su prijedlozi ugovora o koncesiji vrlo kompleksna dokumentacija s brojnim parametrima, od uvjeta za izvođenje istraživanja i eksploatacije, poglavlja u svezi fiskalnih uvjeta do odredbi o zaštiti okoliša, ljudi i imovine, otkupa i korištenja zemljišta, obveza primjene suvremenih metoda istraživanja, rada operatera, do prestanka vršenja aktivnosti s naftom, sanacije i rekultivacije istraživanog područja, potom mjerenja i vrjednovanja nafte i plina, nadzora, oporezivanja, jamstva, zapošljavanja i obuke stručnog kadra, raskida ugovora itd.

Tko koliko profitira od nafte i plina

Govoreći o konkretnim rezultatima koje bi eksploatacija nafte doprinijela ekonomiji, Džindić kaže da bi to bio veliki poticaj gospodarskom razvoju.

“Koncesijske naknade za proizvedenu naftu i plin raspoređivati će se u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH u sljedećim omjerima: 18% za proračun općine gdje se nalazi područje koncesije, 19% za županijski proračun gdje se nalazi prostor koncesije, 23% za proračun FBiH, 15% za proračune svih ostalih županija Federacije, raspoređeno u jednakim iznosima, 23% za proračune svih ostalih općina Federacije, raspoređeno u jednakim iznosima i 2% za fond za istraživanje nafte i plina na prostoru FBiH”, ističe ministar.

No, to ne bi bilo sve jer, kako kaže, ulaskom naftnih kompanija pokrenuo bi se niz projekata vezanih za naftnu industriju.

“Između ostalog, to je i izgradnja infrastrukture za transport i skladištenje ovih energenta, mogućnost korištenja energenata u FBiH, sigurnost opskrbe domaćeg tržišta, značajno povećan broj radnih mjesta, obrazovanje stručnog kadra vezano za naftnu industriju i dr. Vrlo je značajan i visok stupanj geoloških istraživanja prostora F BiH koji će biti pokriven, kako seizmičkim istražnim radovima, tako i bušenjem bušotina do dubine od nekoliko tisuća metara, koje uveliko doprinose bazi geoloških podataka kako u Federaciji BiH tako i u BiH”, rekao je Džindić.

U Hercegovini nalazišta najgušća

Inače, a kako se može vidjeti na kartama četiri bloka za istraživanje, predviđene su ukupno 74 lokacije za koncesiju i istraživanje – na području Tuzlanske županije 26, na dva bloka u Posavini 13 i 8, a na Dinaridima, području HNŽ i ŽZH, čak 27 potencijalnih nalazišta.Po gustoći potencijalnih lokacija za istraživanje stječe se dojam da skoro cijela Hercegovina leži na crnom zlatu.

O potencijalu nalazišta nafte i plina, odnosno, projekti istraživanja nafte i plina započeti su odlukom Vlade FBiH 2011. godine, kada je isti proglašen od posebnog interesa za Federaciju BiH, a nakon čega je resorno ministarstvo pripremilo osnovne zakonske uvjete za nastavak istraživanja.

Tako je 2013. donesen Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, a 2014. Uredba o sadržaju ugovora o ovoj koncesiji, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u FBiH.

Dnevni list