Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo HAPALI DI SU STIGLI: Grad Široki Brijeg bez natječaja i kriterija raspodijelio gotovo milijun maraka!

HAPALI DI SU STIGLI: Grad Široki Brijeg bez natječaja i kriterija raspodijelio gotovo milijun maraka!

0
HAPALI DI SU STIGLI: Grad Široki Brijeg bez natječaja i kriterija raspodijelio gotovo milijun maraka!
FOTO: MIli Marušić

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine objavio je izvješće o financijskoj reviziji za Grad Široki Brijeg.

Prema istom, uočen je niz nepravilnosti u radu gradskih službi koji se ponajprije odnose na netransparentnu raspodjelu javnih sredstava bez prethodno objavljenih natječaja i utvrđenih kriterija, prenosi Hercegovina.info.

Nerealizirana namjenska sredstva prikazali kao prihode

“Nerealizirana namjenska sredstva iz 2019. godine u iznosu od 675.527 KM (320.613 od međunarodnih organizacija, 245.543 za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, 95.813 KM za šume i 13.558 KM za uređenje grobišta) na kraju godine nisu preknjižena na razgraničene prihode, već su priznata kao prihod te godine, što nije u skladu sa Zakonu o proračunu FBiH”, navodi se u izvješću.

Zbog ovakvog postupka su precijenjeni prihodi i ukniženi neupni financijski rezultat za 2019. godinu.

Gotovo milijun maraka raspodjeleno bez javnog natječaja i kriterija

Raspodjela sredstava tekućih transfera u iznosu od 934.825 KM izvršena je bez utvrđenih kriterija, objave javnih poziva i bez obveze dostavljanja izvješća i dokumentacije kojom bi se potvrdila namjena korištenja sredstava, navode revoziri.

Sredstva se odnosne odnose na transfere za sport u iznosu od 436.473 KM, transfer za kulturu 198.500 KM, transfer raznim udrugama 179.127 KM te transfere mjesnim zajednicama od 120.725 KM. Ova sredstva dodijeljena su bez javnog poziva, netransparentno, bez utvrđenih kriterija – isključivo na osnovu zamolbe, navodi se izvješću.

Navodi se i kako je primjerice za radove na školi potpisan ugovor o djelu s fizičkom osobom bez javnog natječaja što je bilo protuzakonito. Istoj je isplaćeno 49.140 KM, navode revizori.

Vozi gdje hoćeš, ne moraš pravdati

Za usluge prijevoza i goriva potrošeno 42.278 KM. Uvidom u obrasce putnih naloga, utvrđeno je da se nisu vodile evidencije o relacijama kretanja niti stanju početne i završne kilometraže po danima, zbog čega nisu osigurane adekvane unutarnje kontrole korištenja službenih vozila sukladno Pravilniku.

Dužnosničke naknade za gradonačelnika i predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Predsjedavajući Gradskog vijeća i gradonačelnik su posebnim rješenjem Gradskog vijeća utvrdili dužnosnički dodatak u iznosu od 600 KM mjesečno za gradonačelnika, te 300 KM mjesečno za predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Istovremeno, pojedinim zaposlenicima povećane su plaće za 20% do 40%, što je pravdano kao stimulacija, ali s obzirom da su isplate vršene REDOVNO mjesečno tijekom cijele godine, ovo više nema karakter stimulacije, već dodatka na plaću, navode revizori.

Grad izgubio gotovo 200 tisuća maraka na sudskim sporovima

Prema prezentiranim podacima gradskog pravobranitelja, izvjesna je obveza Grada u iznosu od 185.336 KM po 11 predmeta za koje su donesene pravomoćne sudske presude, navode revizori.

Grad Široki Brijeg nije dostavio komentar na navedeno izvješće u zakonskom roku.

Kompletno izvješće o financijskoj reviziji za Grad Široki Brijeg možete pogledati na ponuđenoj (LINK) stranici – IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOJ REZERVI ŠIROKI BRIJEG

SirokiBrijeg.info