Grude dobivaju Glazbenu školu

Na 30. sjednici Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojena odluka o osnivanju Glazbene škole Grude, a osnivač je općina Grude.

Tom odlukom osniva se srednja glazbena škola, kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti srednjeg glazbenog obrazovanja u čijemu sustavu će se organizirati i osnovno glazbeno obrazovanje (Škola).

Djelatnost Škole je obrazovanje i poučavanje u području kulture, a obavljat će i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedene djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Glazbena škola Grude je pravni slijednik Osnovne glazbene škole „Grude“ Grude i preuzima sva prava i obveze Osnovne glazbene škole „Grude“ Grude.

SirokiBrijeg.info