U prostorijama Gradske uprave Široki Brijeg održan je sastanak s direktorom JP Ceste FBiH Ljubom Pravdićem.

Domaćin sastanka bio je gradonačelnik Miro Kraljević, a prisustvovali su i predstavnici ovog javnog poduzeća, nadležnih gradskih službi i predsjednik Vlade ŽZH Zdenko Ćosić. Kada su u pitanju magistralne ceste, podsjećamo kako su one u nadležnosti JP Ceste FBiH zbog čega je i upriličen ovaj sastanak.

Teme sastanka bile su kako na najbolji mogući način poboljšati uvjete i sigurnost na magistralnoj cesti M6.1 koja prolazi kroz Široki Brijeg. Dogovoreni su određeni projekti koji bi se realizirali u narednom razdoblju, kako kroz projektiranje tako i kroz zahvate.

Planirano je projektiranje i rekonstrukcija križanja magistralne ceste M6.1 s lokalnom cestom koja vodi do novoformirane industrijske zone Knešpolje. Također, kada je riječ o Knešpolju, planira se graditi nogostup s pratećom komunalnom infrastrukturom uz magistralnu cestu od crkve u Knešpolju do južnog ulaza u grad.

Kada je u pitanju Industrijska zona Trn, plan je izgraditi čvorište regionalne ceste R 852 (cesta kroz ind. zonu Trn) i magistralne ceste. Osim ovog čvorišta, potrebno je pronaći prometna rješenja na području Visoke Glavice.

Na sastanku se iznijela problematika mnogobrojnih priključaka.

Istaknut je problem priključaka u naselju Trn gdje su kritične točke priključci ulica Zavoznička, Vaganska, Ilindanska i Ugrovačka (PŠ Trn). Zaključeno je kako je potrebno iznaći rješenje za poboljšanje protočnosti, a posebno sigurnosti svih sudionika u prometu.

Realizacija projektnih aktivnosti uslijedit će u narednom razdoblju. Cilj ovoga sastanka bio je ukazati na određene prometne probleme kako bi se njihovo rješavanje uvrstilo u godišnje planove JP Ceste F BiH.

Grad Široki Brijeg