Grad Široki Brijeg objavio tko je, kako i koliko, otkad i do kad, oslobođen općinske pristojbe na istaknutu tvrtku ili naziv za 2020.

U skladu s člankom 3. stavak 1. Naputka za ostvarivanje prava na oslobađanje općinske pristojbe na istaknutu tvrtku ili naziv za 2020. godinu, Služba za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Širokog Brijega je na temelju Liste zabranjenih djelatnosti prema naredbama Federalnog i Županijskog stožera civilne zaštite, izradila Preliminarni spisak poreznih obveznika, odnosno poslovnih subjekata koji u skladu s Odlukom o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo u Širokom Brijegu za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega“ broj: 2/20), imaju pravo na oslobađanje plaćanja poreza na tvrtku, odnosno općinske pristojbe na istaknutu tvrtku ili naziv za 2020. godinu.

U skladu s Naputkom za ostvarivanje prava na oslobađanje poreza na tvrtku, odnosno općinske pristojbe na istaknutu tvrtku, Porezni obveznici koji nisu na ovom popisu, a smatraju da u skladu s Odlukom gradskog vijeća o općinskoj pristojbi i prema Listi zabranjenih djelatnosti trebaju biti oslobođeni od plaćanja pristojbe za 2020. godinu – mogu u roku od sedam dana od dana objavljivanja na Službenoj stranici Grada uputiti prigovor Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Širokog Brijega:

e-mail-om: gospodarstvo@sirokibrijeg.ba
fax-om: 039 705 915
poštom na adresu: Služba za gospodarstvo, Fra D. Buntića 11

Rok za dostavljanje prigovora: 12. lipnja (petak) 2020. godina do 14,00 sati

Nakon rješavanja svih prigovora Služba za gospodarstvo i inspekcijske poslove će utvrditi konačnu listu koja će biti dostavljena Poreznoj upravi – ispostava Široki Brijeg na provedbu.

Prema navedenom Naputku, porezni obveznici koji su već izvršili uplatu pristojbe na istaknutu tvrtku za 2020. godinu (poreza na tvrtku), taj iznos će im porezna služba evidentirati kao uplaćenu akontaciju za naredni period;

U slučaju podnošenja zahtjeva za povrat uplaćene pristojbe na istaknutu tvrtku, odgovarajući iznos će im nakon provedenog postupka i donošenja rješenja biti vraćen.

Porezni obveznici koji do 31. 03. ove godine nisu podnijeli prijavu poreza na tvrtku, a nisu oslobođeni plaćanja iste za tekuću godinu, dužni su podnijeti prijavu Pristojbe (poreza) do 30.06.2020. godine.

Prilozi:

Obavijest obveznicima plaćanja općinske pristojbe (poreza) na istaknutu tvrtku

Preliminarni spisak poslovnih subjekata koji ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku, odnosno općinske pristojbe na istaknutu tvrtku ili naziv za 2020. godinu;

Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo u Širokom Brijegu;

Odluka o općinskoj pristojbi na istaknutu tvrtku ili naziv;

Naputak za ostvarivanje prava na oslobađanje poreza na tvrtku, odnosno općinske pristojbe na istaknutu tvrtku.

Popis zabranjenih djelatnosti prema naredbi FŠCZ

Broj:04 49-251
Široki Brijeg, 05. lipanj 2020. godine

Pomoćnik gradonačelnik
Predrag Naletilić