FOTO: Mili Marušić

Brojni građani Širokog Brijega povezani su radom u Mostaru, točnije u SKB Mostar koje je trenutno jedan od žarišta koronavirusa COVID-19.

Naravno, ti ljudi se redovno i vraćaju svojim kućama nakon posla, ali koliko su zaštićeni oni, koliko su pod kontrolom, koliko su zaštićeni njihovi ukućani, susjedi, rodbina i prijatelji?

Doista težak teret je sada na tim ljudima, ali ipak mislimo kako im se trebaju omogućiti adekvatni uvjeti dok je ovakva situacija i omogućiti sigurnu zaštitu njih jer puno toga od tuda isto može krenuti, kao što je krenulo od ljudi koji su također došli iz sličnih mjesta koja su zahvaćena.

Spominju se i izolacije Županija, ni to nije isključeno za koji dan. A do tada koliko će ljudi cirkulirati tamo-vamo ovisi i o nama ako ne trebamo bespotrebno ići da i ne idemo!

Županija Zapadnohercegovačka bi se već trebala pripremati s mjestima na kojima će biti prihvatilište tj. karantena za osobe kojima je naređena samoizolacija. O tome se još raspravlja gdje bi one mogle biti, a o svemu tome kazat će nam ministar zdravstva ŽZH Tomislav Pejić.

Mili Marušić / SirokiBrijeg.info