Ganga – “Brijeg Široki slavno ti je ime” 11.8.2017.