FOTO: Blidinje.net

Već nekoliko dana nikako da razaberem je li čitam novine koje u dnevnome ritmu izlaze u BiH ili Glas koncila!?

U tim bosanskohercegovačkim novinama na hrvatskom jeziku svakodnevno su poredana razna izvješća s misnih slavlja uz prisutnost političara na njima.

Političare potpuno razumijem jer oni rade posao u svoju promidžbenu korist. Novine isto razumijem jer rade za svoje „gazde“. Ali kako razumjeti crkvene pastire koji nikako da shvate da Crkvi nije mjesto u predizbornoj kampanji?

Ako se koje slavlje i preklapa s predizbornom kampanjom valjalo bi, prema uputama iz socijalnoga nauka Crkve, izbjegavati situacije gdje se vidljivo očituje promidžba neke političke opcije.

Crkvi je povjereno cijelo stado, pa i ona stota ovca, a ne samo neke ovčice iz njega!

Fra Mario Knezović