FOTO: Trupla uginulih domaćih svinja i ostalog opasnog otpada nad kanjonom Ugrovače

ŠIROKI BRIJEG – U proteklih nekoliko dana, na dvije odvojene lokacije, zamijećena su trupla nekoliko uginulih domaćih svinja koje je nepoznati i neodgovorni vlasnik jednostavno odbacio tik pored lokalnih prometnica koje vode prema Donjoj i Gornjoj Britvici.

Ovaj nesvakidašnji ekocid zabilježen je na lokacijama ispod bogna u Tribošiću (put za Donju Britvicu) na oborinama kanjona Ugrovače, gdje su mještani zamijetili trupla od najmanje dvije uginule svinje. Na drugoj lokaciji, na Dičijem bognu (put prema Gornjoj Britvici) zamijećena su trupla od najmanje tri uginule svinje, od čega su dva trupla dosta odraslijih svinja.

Po izgledu i stanju trupla može se zaključiti kako su odbačeni, ili uginuli, već nekoliko dana ranije dok sve ostalo ostaje nepoznanica. Nepoznato je i jesu li svinje pripadale istom vlasniku kao i uzrok uginuća, odnosno, je li riječ o nekoj epidemiji.

Ono što je poznato je da smo, gotovo svakodnevno, svjedoci raznih načina zagađivanja okoliša gdje se više uopće ne preza o vrsti i načinu zagađenja “darovanog” prirodi. Prirodi darovanoj svima nama, već dobro “umornoj od strpljenja”.

Po ustaljenoj praksi, riječ je o području koje je “tamo negdje daleko”, u brdima, pa time i ne zadaje neku veliku glavobolju nadležnim institucijama i tijelima da se pozabave uzrokom i posljedicama no, ruku na srce, nije daleko od imunosti niti savjest mnogih mještana koji tome doprinose.

Hoće li biti kakve značajnije reakcije na ovaj ekocid ostaje za vidjeti, a alarm je već odavno upaljen. Obje ove lokacije odbačenih uginulih svinja, kao i većina ostalog odbačenog otpada, nalaze se na slivnom području voda koje dopiru puno šire od samih brda.

otug27042016 2

Lokacija odbačenih uginulih svinja ispod bogna u brdu Tribošić, nad kanjonom Ugrovače

otug27042016 3

Jasno vidljiva trupla od najmanje dvije uginule svinje

otug27042016 4

Uz ostalo “darovano” prirodi na lokaciji bivšeg boksitnog iskopa na Dičijem bognu, prema Gornjoj Britvici, uočen je isti ekocid

otug27042016 5

Jasno vidljiva trupla od najmanje tri odbačene uginule svinje

otug27042016 6 otug27042016 7

Na jednom od trupla vidljivi su tragovi strvljenja. Ostaje pitanje jesu li to načinile divlje zvijeri ili pokoji domaći pas a posljedice bi mogle biti daleko složenije.

otug27042016 8

Zbog stanja raspadanja bilo je nemoguće bliže prići, no vidljivo je da su neke od uginulih svinja odbačene s oznakom na ušima

otug27042016 9

Po nedavno predstavljenom Prostornom planu Grada lokacije odbačenih svinja nalaze se neposredno uz II zonu zaštite vodosliva no, je li to uopće kome važno.

Izbicno.info