Firma iz Širokog Brijega koja se bavi iznajmljivanjem dizalica savjetovala SDP BIH za 198.000 KM!?

Služba za reviziju Središnjeg izbornog povjerenstva(SIP) Bosne i Hercegovine identificirala je kao sporna potraživanja od oko 198.000 KM koja je Socijaldemokratska partija BiH iskazala prema tvrtki Promotiv d.o.o. iz Širokog Brijega i zaključila da je ta stranka prekršila Zakon o financiranju političkih stranki.

Transparency International u BiH je proslijedio informacije SIP-u zbog ovih spornih potraživanja i činjenice da je tvrtka koja na svojoj web stranici kao djelatnost navodi iznajmljivanje dizalica pružala usluge vezane za savjetovanje u provođenju kampanje, te sumnje da se radi o fiktivnim potraživanjima.

Osim djelatnosti tvrtke koja je pružala usluge, zanimljivo je i da je sporna potraživanja prema preduzeću iz Širokog Brijega, za koja se očigledno ne zna na kojem je temelju nastala, otkupila tvrtka Analytics Expert iz Hrvatske koja se nalazi u središtu istrage USKOK-a, jer se dovodi u vezu s financijskim prevarama i pranjem novca, odnosno izdavanjem fiktivnih faktura. Revizori su ispitali ova potraživanja i zaključili da računi koje je poduzeće iz Širokog dostavio SDP-u nisu knjigovodstveno ispravni, a na njima nije navedeno ni razdoblje u kome su navedene usluge pružene, priopćeno je iz Transparency International u BiH.

U izvješću se navodi da su na računima koje je ova tvrtka ispostavila SDP-u navedene usluge savjetovanja u oblasti kriznog komuniciranja u vrijednosti 22.500 KM, usluge analize i izrade strategija odnosa s javnošću u iznosu od 26.325 KM, usluge najma audio i video opreme u iznosu od 21.117,98 KM, usluge savjetovanja u oblasti odnosa s medijima u iznosu od 31.005 KM, izrada i analiza materijala za provođenje aktivnosti u odnosima s javnošću, medijima i javnim institucijama u iznosu od 31.005 KM, usluge za klijenta u iznosu od 21.483,92 KM, naknada po sporazumu o realizaciji ugovora o saradnji u iznosu od 12.000 KM itd. sve do iznosa od 198.164,30 KM.

Bitno je napomenuti da je tvrtka Promotiv te godine imala ukupne prihode od oko 214.000 KM i oni su približni obavezama SDP-a koje su tada nastale. Zbog svega je ovaj slučaj Transparency international u BiH uputio SIP-u sa zahtjevom da se utvrdi porijeklo ovih potraživanja, navodi se u priopćenju.

U izvješću se navodi da je Promotiv iz Širokog Brijega pored navedenog izmirila i dio obaveze SDP-a prema Platiniumu d.o.o. Tuzla u iznosu od 31.835,70 KM kao i da ova stranka u izvješću nije iskazala obavezu po ugovoru o preuzimanju potraživanja u iznosu od 93.835,70 KM koje je sklopila s tvrtkom Promotiv d.o.o.

SDP-e u financijskom izvješću za 2019. kasnije navodi da su potraživanja prema Promotivu iz Širokog Brijega otkupljena od Analytics Expert iz Hrvatske, a koji je, kako je već spomenuto predmet istrage USKOK-a zbog financijskih prevara, pranja novca i izdavanja fiktivnih faktura. Ovo će tek naknadno biti predmet revizije, imajući u vidu da su tek sada objavljena revizorska izvješća za 2018. godinu.

Revizori su utvrdili da stranka nema točnu evidenciju o obavezama ni prema Platinium d.o.o. Tuzla. SDPBiH je u poslovnim knjigama i financijskom izvještaju prijavio obavezu Glavnog odbora stranke prema ovom pravnom subjektu u iznosu od 29.964,33 KM. Međutim, uvidom u analitičku karticu Platinium d.o.o. Tuzla utvrđeno je da stranka nije knjižila dva računa, u iznosima od 31.835,70 KM i 61.240,04 KM. Dio obaveze Socijaldemokratske partije BiH, u iznosu od 31.835,70 KM, Platiniumu d.o.o. Tuzla je izmirio pravni subjekt Promotiv d.o.o. Široki Brijeg, pa su obaveze stranke umjesto prijavljenih 29.964,33 KM iznosile 91.672,37 KM.

Revizori su spornim utvrdili i iskazane preplate prema 69 dobavljača u ukupnom iznosu od 87.434,82 KM pa je zbog toga zaključila da SDP u poslovnim knjigama nije uspostavio potpune i točne evidencije o svojim obavezama, niti je u financijskom izvješću iskazala njihovo stvarno stanje.

Služba za reviziju je zbog ovoga istaknula da je SDP-e prekršio član 11. stav (1) i član 12. stav (1) i (4) Zakona o financiranju političkih stranaka, a koji se odnose na vođenje poslovnih knjiga i evidencija, te će se naknadno provoditi postupci izricanja sankcija u odnosu na kršenja identificirana u revizorskim izvješćima.

Transparentno.ba