Home Ostale rubrike Zdravlje Financijska situacija u SKB Mostar je katastrofalna, ne isplaćivanje plaća i gomilanje doprinosa sve veći!

Financijska situacija u SKB Mostar je katastrofalna, ne isplaćivanje plaća i gomilanje doprinosa sve veći!

0
Financijska situacija u SKB Mostar je katastrofalna, ne isplaćivanje plaća i gomilanje doprinosa sve veći!

Financijska situacija u Sveučilišno kliničkoj bolnici Mostar je blago rečeno katastrofalna, a revizija stanja koju je uradio Ured za reviziju institucija u FBiH pokazuje milijunske gubitke, troškove, dugovanja, nepravilnosti…

Sveučilišna klinička bolnica Mostar već duži period posluje s gubitkom. Revizori navode kako je iskazan gubitak iznad visine kapitala, a koji iznosi 73.407.639 KM, a gubitak za 2016. godinu je 9.130.226 KM.

-Ukupne obaveze na kraju 2016. iznosile su 104.661.142 KM, od čega se na kratkoročne obaveze odnosi 100.213.772 KM (od čega su obaveze prema dobavljačima 49.578.149 KM, a obaveze za poreze i doprinose po osnovu isplaćenih plaća zaposlenicima 46.570.943 KM), dok je tekuća imovina na dan 31.12.2016. godine iznosila 9.215.066 KM, stoji u revizorskom izvješću.

Posebno revizori naglašavaju kako se protiv Sveučilišne kliničke bolnice Mostar vode značajni sudski postupci u vrijednosti 6.161.081 KM.

– Sve skupa ukazuje na izuzetno težak financijski položaj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, što može utjecati na postojanje značajne neizvjesnosti u vezi sposobnosti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar da posluje po načelu vremenske neograničenosti poslovanja…, zaključuju federalni revizori.

Županije manje plaćaju

Ogromne financijske dubioze, naglašava se u izvješću, dijelom nastaju i zbog neizmirenih obveza. SKB Mostar ima zaključene ugovore za izvršene zdravstvene usluge sa Zavodima zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske i Zapadno –hercegovačke županije u jednakim mjesečnim tranšama za 2016. godinu. Prema

dostavljenim evidencijama SKB Mostar u periodu od 2010. do 2016. godine osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a pruženo je zdravstvenih usluga u vrijednosti od 345.693.712 KM, a u skladu sa sklopljenim ugovorima u navedenom periodu naplaćeno ukupno 264.354.615 KM. Evidentna je razlika između pruženih i naplaćenih usluga za period (2010.-2016.) u iznosu 81.339.097 KM. U istom periodu od 2010. do 2016. godine osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja ZHŽ-a pruženo je usluga u iznosu 155.270.969 KM s tim da je naplaćeno 66.200.738 KM, iz čega proizlazi razlika između pruženih i naplaćenih zdravstvenih usluga za period (2010.- 2016.) u iznosu 89.070.231 KM.

Negativno mišljenje

Negativno mišljenje revizori su SKB-u dali i zbog ostalih segmenata u poslovanju. Podcrtavaju kako je SKB vršio nabavku lož ulja u iznosu 585.277 KM, a da nije proveden postupak javne nabavke u skladu sa članom 4. Zakona o javnim nabavkama. Također, vršeno je dijeljenje pojedinih postupaka provođenjem više direktnih sporazuma i jednog konkurentskog zahtjeva, što nije u skladu sa članom 15. točka 6. Zakona o javnima nabavkama.

Na više stranica izvještaja revizori govore o ugovorima od djelu naglašavajući kako su za pojedine ugovore o djelu za koje je izdvojeno oko 315 tisuća maraka zaključeno kako se radi o radnim mjestima koja su inače sistematizirana.

-Prilikom isplata plaća u 2016. godini za period od kolovoza do prosinca 2016. godine nisu uplaćivani pripadajući porezi i doprinosi (6.620.874 KM). Osim toga, SKB Mostar već duži niz godina isplaćuje plaće bez uplate pripadajućih poreza i doprinosa, tako da su na dan 31.12.2016. godine iskazane obaveze po neuplaćenim porezima i doprinosima 46.570.943 KM, stoji u izvješću.

Financijsko izvješće napravljeno je oko četrdeset stranica i niti u jednom segmentu ne pokazuje niti jednu dobru stranu u poslovanju SKB-a. Revizori čak izražavaju bojazan u budućnost ove zdravstvene ustanove.

Dnevni list