Ekskluzivan dopis ministra Branitelja RH ministru Branitelja FBiH – PADA “Registar branitelj”

Na dan. 14. veljače. 2020.godine (Valentinovo), Skupština ŽZH je usvojila Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH, čime su razvojačenim Braniteljima HVO-a ŽZH dodali još soli na njihove otvorene rane koje traju od završetka Domovinskog rata u BiH do dana današnjeg.

No, kako Bog nikada svoje vjerne ovčice pa tako i Branitelje koje iznimno ljubi ne ostavlja na cjedilu već im pruža nadu kada su pri kraju snaga, umorni, ostavljeni, izigrani i prevareni od izdajica roda svoga Hrvatskoga, kao dar s neba URB HVO-a ŽZH je dobila danas putem svojih kanala dopis koji je ministar Branitelja RH Tomo Medved uputio federalnom ministru branitelja Salki Bukvareviću od kojeg traži uklanjanje javnog registra branitelja sa Web stranice federalnog ministarstva branitelja.

U tom dopisu ministar Branitelja RH navodi kako je velika većina pripadnika HVO-a čiji su podaci javno objavljeni na toj Web stranici državljani RH, a time što su državljani RH znači da su građani EU koji imaju jednaka prava na cijelom području EU. S tim u svezi on navodi kako se objavom njihovih osobnih podataka grubo krši Uredba EU, Europskog Parlamenta i Vijeća EU od 27.travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka pojedinaca i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zašiti podataka u tekstu: Uredeba), koja je stupila na snagu 25.svibnja.2016.godine u EU a počela se primjenjivati od 25.svibnja.2018. godine.

Nadalje ministar Medved navodi kako je BiH potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju preuzela obvezu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, tako da se navedena obveza navodi i na usklađivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka („Sl.glasnik BiH“ broj 49/06 i 76/11) s novim zakonodavstvom EU o zaštiti osobnih podataka kao i usklađivanje drugih propisa koji reguliraju upotrebu osobnih podataka.

Stoga je po mišljenju ministarstva Branitelja RH javnom objavom osobnih podataka državljana RH njima nanesena već šteta nego korist, te predstavlja rizik da se objavljeni podaci zlouporabe u različite svrhe.

Zato ministarstvo branitelja RH traži uklanjanje Registra branitelja sa službenih stranica Federalnog ministarstva branitelja sukladno članku 80 Uredbe EU.

Na kraju se navodi kako će ministarstvo branitelja RH o ovoj zamolbi izvijestiti i Europski odbor za zaštitu podataka koji je kao tijelo nadležno za dosljednu primjenu Uredbe, kao i Agenciju za zaštitu osobnih podataka u BiH.

Poštovani Branitelji, članovi URB HVO-a ŽZH i ostali razvojačeni Branitelji HVO-a u cijeloj FBiH!

URB HVO-a ŽZH je u više navrata osporavala protuustavni, diskriminirajući i nakaradni Zakon o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH te j pokrenula pravnu proceduru za osporavanje pojedinih odredbi tog zakona pred Ustavnim sudom FBiH.

Osporavali smo tzv “egzistencijalnu novčanu naknadu“ a poglavito tzv “objavu jedinstvenog registra Branitelja u FBiH“ za što postoje bezbrojni pisani dokazi s mrežnih stranica Dnevno ba i SirokiBrijeg info. No, ono što smo najviše osporavali u tom tzv “Salkinom zakonu“ je tzv “objava jedinstvenog registra“ gdje smo navodili slijedeće:

„Nikakav objava jedinstvenog registra tzv “lica“ u FBiH ne dolazi u obzir već izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja uz odvajanje borbenog od neborbenog sektora po vodovima, javna objava takvih podataka, te javna objava korisnika prava iz BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite). Navodili smo također kako je federalno ministarstvo Branitelja samo prepisalo objavu jedinstvenog registra RH u kojemu je našlo mjesto preko 550 000 tzv “Branitelja“ koji je jedno kraće vrijeme bio javan a iz kojeg nitko nije ispao kao “lažan“ da bi to prestalo biti dolaskom ministra Branitelja RH Tome Medveda.

Za tzv “jedinstveni registar lica“ u FBiH smo rekli kako će ga zadesiti ista i još gora sudbina od onog hrvatskog koji će doživjeti neviđenu blamažu jer je ta objava čisto sranje, premda su se izdajnici razvojačenih Branitelja Amel Pervan i Hamza Krkalić takmičili tko će više nahvaliti tu tzv “objavu lica.“

Kada je federalno ministarstvo branitelja objavilo taj tzv “registar lica“ na svojoj Web stranici jedno kraće vrijeme su zainteresirani mogli vidjeti podatke o tim tzv “licima“ što je apsolutno ništa jer od njih 600 000 imena samo je podnijeto cca 39 prijava o lažnim braniteljima, od kojih su tek u 7 slučajeva uočene greške ali i oni imaju mogućnost braniti svoju „čast“ na sudu i dokazivati kako su i njihovi podaci točni. Sve je to potvrdio federalni ministar Branitelja Salko Bukvarević koji je rekao kako su svi ti za koje postoje sumnje pokriveni potpisima ratnih “komandanata.“ Dakle na kraju je taj softver preko kojeg se distribuiraju ti podaci postao preopterećen kako kažu iz tog ministarstva te nitko od zainteresiranih ljudi u podne u ponoć nije mogao vidjeti podatke o ti tzv “braniteljima-licima.“

Znači sranje uvijek ostaje sranje i upravo kako je URB HVO-a ŽZH naglašavala približava se kraj tog nakaradnog “Salkinog“ zakona a prvi korak njegovog ukidanja je sklanjanje podataka o tzv“jedinstvenom registru lica“ kako to traži ministar Branitelja RH Tomo Medved.

No, prije nego li krenemo u elaboriranje dijela uklanjanja podataka iz tog tzv “registra lica“ u FBiH moramo se osvrnuti na stav ministarstva hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH, u pogledu javne objave podataka u tom tzv “jedinstvenom registru branitelja“ u FBiH. Ministar branitelja ŽZH je uputio amandmane na taj „Salkin“ zakon gdje je tražio da se ta objava onemogući iz razloga što je objava takvih podataka suprotna Zakoni o zaštiti osobnih podataka u BiH, odnosno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH. No, zastupnici HDZ BiH u oba doma Parlamenta FBiH čiji je i on član su se oglušili o njegove amandmane i usvojili „Salkin zakon“ bez ulaganja ikakvih amandmana, sugestija i primjedbi što dovoljno govori o vjerodostojnosti i principijelnosti stranke HDZ BiH.

Ipak, vjerodostojnost i principijelnost URB HVO-a ŽZH nikada nije dovedena u pitanje. Kada smo rekli kako će se tzv “objava jedinstvenog registra branitelja u FBIH“ naprasno prekinuti bili smo u pravu. Kada smo rekli kako će i taj registar po uzoru na isti takav registar u RH završiti neslavno bili smo u pravu. Jer RH koja je članica EU ima pravo štititi svoje državljane koji su ujedno građani EU a u EU vrijede ista pravila i zakoni za sve građane EU, te će stoga misija tog tzv “registra branitelja“ u FBiH neslavno završiti kako smo i nagovještavali od prvog dana usvajanja tog zakona i njegove famozne točke 51. koja tretira tz tzv “objavu lica.“

No, kako smo oduvijek bili vjerodostojni na kraju smo dužni reći kako URB HVO-a ŽZH nikada neće moći zaustaviti nikakav ministar Branitelja RH Tomo Medved, nikakva EU sa svojim uredbama, nikakvi ministri branitelja iz ŽZH u našim nastojanjima za: “Izradom zakona o jedinstvenom registru Branitelja,o odvajanju borbenog od neborbenog sektora, po najnižim ustrojbenim jedinicama, vodovima, te javna objava svih korisnika prava iz oblasti BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite), jer u tom grmu leži zec. U tom zakonu leže svi odgovori na 25 godina patnje istinskih razvojačenih Branitelja iz borbenih postrojbi u potrazi za istinom koju im bešćutne političke elite nisu htjele otkriti. A za izradu tog zakona potrebito je ispuniti zakonske pretpostavke izmjenom određenih odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka te Zakona o slobodi pristupu informacijama u BiH što su preduvjeti za izradu tog zakona između ostalog.

Zapravo, najvažnije od svega je kako je epizoda tzv “Salkinog zakona“ već počela doživljavati svoj debakl i fijasko, uklanjanjem tzv “jedinstvenog registra lica“ s Web stranice federalnog ministarstva Branitelja, što će to ministarstvo morati učiniti jer je to neminovnost a sve sukladno dopisu ministra Branitelja RH Tome Medveda.

Na kraju kako bismo do kraja ostali vjerodostojni postavili bi pitanja izdajnicima razvojačenih Branitelja u FBiH Amelu Pervanu i Hamzi Krkaliću.

1.Ide li registar Pervane,ide li?

2.Ide li Salkin zakon Pervane,Herc-Herc,ide li?

3.Ide li zakon o dopunskim pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH Pervane?

Odgovoriti ćemo vam Pervane i Krkaliću. Ne ide Pervane,ne ide. Nestaje kao da ništa od toga nikada nije ni bilo. Niti će biti.

URB HVO-a ŽZH