U utorak 16. travnja 2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 12. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o oružju i streljivu, koji je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je imenovala Povjerenstvo za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj u sastavu: Mihovil Bilać, Marko Galić, Ivana Hrkać, Mario Damjanović, Vesna Hrsto i Sanja Karačić.

Drago Galić iz Širokog Brijega imenovan je za koordinatora za reformu javne uprave u ime Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 1219/16 k. o. Ružići, Grude;

Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2996/1 k. o. Gradac, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 408/4 k. o. Ružići, Grude;

Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za suzbijanje zaraznih bolesti“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o dodjeli u zakup športsko-gospodarskog lovišta „Kravica“;

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški i Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati dijela sredstava za investicije u zdravstvu predviđene Financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o proglašenju 19. travnja 2019. godine (Veliki petak) neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj;

Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu za tekuće prijenose za političke stranke, za razdoblje siječanj – ožujak 2019. godine.

Također, Vlada je prihvatila Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje oduzetom imovinom za 2018. godinu;

Izvješće o radu Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu;

Godišnje izvješće o radu Stručnog povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja za 2018. godinu te Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.

Vlada ŽZH